RMDV jaunieši piedalās draudzīgā projektā ,,Daudzkrāsainā Rēzekne”

             Projekta ideja – iepazīt dažādu Rēzeknē dzīvojošo tautību – ukraiņu, krievu, poļu un latviešu – kultūru. Ejot ciemos pie jauniešiem, tika izzināta tautas kultūra, tradīcijas, īpašu cilvēku dzīvesstāsti un devums, ornamenti, ēdieni. Jaunieši kopīgi atpūtās un izglītojās.

            18.oktobrī notika Latviešu kultūras diena, kas norisinājās Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā. Radošajās darbnīcās tika veidoti latvju ornamenti no dažādiem dabīgiem materiāliem (skolotāja Vita Borisa), tapa smilšu skulptūras, kuras līdzās plastiskajām formām parādījās tautisko ornamentu ritmi (skolotājs Gunārs Klaučs), tika modelēti moderni tērpi un sniegts ieskats apģērbu dizainera radošajā darbībā (skolotāja Skaidrīte Romančuka), koka izstrādājumu dizaina iemaņas varēja attīstīt veidojot Adventes svečturi (skolotājs Andris Anspoks). Aušanas pamatus rādīja un par tekstildizainu stāstīja Tekstilizstrādājumu dizaina izglītības programmas audzēknes.

            26.oktobrī radošās aktivitātes vadīja RMDV skolotāja un gleznotāja Agra Ritiņa. Visas nedēļas garumā skolotājas uzraudzībā jaunieši izpaudās dažādos mākslas veidos – gan fotografējot, gan gleznojot. Taču noslēguma pasākumā parādījās viskrāšņākie darbi, (kas tapa iedvesmojoties no  dažādu tautu – latviešu, krievu, ukraiņu un poļu – tautas tērpiem) jo skolotāja bija sagatavojusi interesantu uzstādījumu – dažādu tautu – latviešu, krievu, ukraiņu un poļu – taututērpus. Jaunieši smēlās idejas no dažādajiem rakstiem, un tapa krāsainie darbi, kas pilnībā atbilda projekta nosaukumam ,,Daudzkrāsainā Rēzekne”.

            29.oktobrī RMDV notika projekta noslēgums, kurā tika rādītas pasakas, Modes skate, notika aktiera Kristapa Rasima meistardarbnīca un savus tērpus un seno cīņas mākslu rādīja rekonstrukcijas klubi ,,Melni zirgi”, ,,Kroma kolns” un ,,Zemgalietis”, tādējādi noslēdzot pasākumu ,,Daudzkrāsainā Rēzekne” .

 

 

 

Sagatavoja Sandra Kļaviņa