Ar ko nodarbojas 2020./2021.m.g.RMDV absolventi?

Tradicionāli karjeras pedagoga konsultanta mācību gads sākas ar absolventu gaitu apzināšanu. Mums, skolotājiem, protams, ir ļoti interesanti uzzināt, ko šobrīd dara mūsu jaunieši, kurp ir aizvedis viņus dzīves ceļš, vai ir iestājušies izvēlētajā skolā, vai māksla un dizains ir viņu dzīves daļa.

Apkopojot iegūtos datus, ir redzams, ka lielākā daļa(47%) ir iestājušies dažādās mācību iestādēs un turpina izglītības ceļu.(skat.1.att.)

Priecē fakts, ka lielākā daļa no tiem, kuri mācās, -72%- ir izvēlējušies ar mākslu un dizainu saistītās programmas(skat.2.att.). Pārsvarā ir izvēlējušies mācīties Latvijas Mākslas akadēmijā un LMA Latgales filiālē – 7 absolventi.

            Lai viņiem veicas un ir prieks un gandarījums par izvēlēto dzīves ceļu!

Pedagogs karjeras konsultants Sandra Kļaviņa