Tver mirkli Rēzeknē

Fotogrāfija ir kļuvusi gandrīz vai par ikdienas nepieciešamību. Mēs dalāmās sociālajos tīklos, fotografējam savam priekam, profesionāļi attēlu izmanto reklāmās, fotostāstos un mākslā. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola piedāvā apgūt foto dizaina izglītību, viena no apmācības formām ir radošās meistarklases.

19.oktobrī RMDV jauniešiem paredzēta meistarklase kopā ar Alni Stakli. Fotogrāfs ir viens no nedaudzajiem starptautisku ievērību guvušiem jaunās paaudzes fotomāksliniekiem. Strādājot dažādos žanros, brīvi izmanto daudzveidīgus krāsu un melnbaltās fotogrāfijas izteiksmes līdzekļus, piemērojot tos katra darba tēmai un vēstījumam.
Pašportreti, klusās dabas un privātās dzīves vides tuvplāni, distancēti tvertas vientulīgas (vai gandrīz vientulīgas) ainavas — tie ir Aļņa Stakles fotogrāfijām raksturīgi motīvi. Komentējot savus darbus, fotomākslinieks bieži uzsver to personīgo raksturu — tajos satiekas un atkārtojas tādi motīvi kā sapņošana, pašizziņa, meditācija. Darbi ir personīgi, bet tas nenozīmē, ka tie būtu atklāti vai intīmi. Dzīves materiālu Alnis izmanto savas tēlu sistēmas radīšanai un izkopšanai un visiem viņa darbiem raksturīgs attālināts un atturīgs vērojums, kā no ārpuses vai no augšas, un šis īpašais no emocijām attīrītais skatījums pieļauj daudznozīmīga tulkojuma iespējas.