ART & WELL-BEING

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā 30.11.2018. un 14.12.2018. notika Rēzeknes pilsētas jauniešu radošās porcelāna apgleznošanas darbnīcas “ART & WELL-BEING”. Meistarklasē jaunieši, praktiski darbojoties, apguva dažādu porcelāna trauku veidošanas un dekorēšanas paņēmienus, iepazinās ar keramikas materiālu karaļa – procelāna apstrādes tehnikām un instrumentiem, guva priekšstatu par porcelāna lejamās masas īpašībām, izveidoja oriģinālus pašdarinātos traukus, interjera dekorus, svētku rotājumus dažādās krāsās un formās. Apdedzinātie izstrādājumi 2.posmā tika pārklāti ar šķidrajām glazūrām un apdedzināti. Darbnīcās piedalījās 60 Rēzeknes pilsētas skolu jaunieši un skolotāji. Visus apdedzinātos iztrādājumus projekta dalībieki varēja apskatīt tepat skolā. Projekta gaitā tapušie darbiņi tika atdāvināti to autoriem. Darbnīcas vadīja RMDV Keramikas izstrādājumu dizaina nodaļas vadītāja Anita Bernāne un skolotāja G. Tjanginska. Šis projekts tiek īstenots Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to finansē Rēzeknes pilsētas dome, un organizē Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”.

Info & Foto: RMDV AP konsultante Gunta Tjanginska