Porcelāna rotu apgleznošana. 3.kārta.

Rēzeknes pilsētas jauniešu porcelāna izstrādājumu veidošanas un apgleznošanas meistarklases “TRIJU STIHIJU – ŪDENS, GAISA UN UGUNS SAVALDĪŠANAS MĀKSLA” trešā kārta norisinājās Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā. Darbnīcas laikā notika rotu apgleznošana ar dārgmetāla krāsu – šķidro zeltu 10% un lustrām. Trešās apdzedzināšanas rezultātā meistarklases dalībnieki ieguva izsmalcinātas, krāšņas, ļoti plānas, bet reizē iztrurīgas rotas. (7.12. un 14.12.2018.)

Paldies darbnīcas vadījām, skolotājām Anitai Bernānei un Vitai Borisai.

Šis projekts tika īstenots Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to finansēja Rēzeknes pilsētas dome, un organizēja Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”.

Info & Foto: RMDV AP konsultante Gunta Tjanginska