Atmiņas par praksi Bulgārijā

Jau 10 gadus Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas (RMDV) audzēkņi un pedagogi katru gadu apmeklē vismaz vienu valsti aiz Latvijas robežām. Kā jau stāstījām, šī gada janvārī programmas ERASMUS+ projekta ,,Eiropas labie piemēri mākslas un dizaina izglītībai Latvijā’’, Nr.2016-1-LV01-KA102-022584, ietvaros tāda iespēja bija 12 jauniešiem kopā ar skolotāju Agru Ritiņu. Tās bija 22 dienas praksē Bulgārijā: Sofijas pilsētas Nacionālajā mākslas skolā ,,Ilia Petrov” un Humanitārajā arodvidusskolā ,,Sv.Kirila un Metodija” Blagoevgradas pilsētā. Mākslas pasauli pētīja arī galerijā VARNA, Valsts mākslas galerijā, Sofijas pilī OBB Nacionālās galerijas kolekciju, arī Sofijas pilsētas Mākslas galerijā.

 

Marika Šeinova: Prakses laikā papildināju zīmēšanas un gleznošanas prasmes, vairāk iedziļinoties, jo līdz šim nebija nācies nedz zīmēt, nedz arī gleznot dzīvu modeli. Tas bija liels pārbaudījums. Ieguvu zināšanas arī tēlniecībā un grafikā. Pilnveidoju angļu valodas prasmes un iepazinu bulgāru sarunvalodas pamatus. Tā nebūt nebija grūti saprotama, jo atsevišķi vārdi bija līdzīgi un ar to pašu nozīmi kā krievu valodā. Prakses laikā ieguvu jaunas paziņas, arī draugus, ar kuriem apmainījāmies kontaktiem. Aplūkojot pilsētu vērtības, guvu ļoti pozitīvas emocijas un pārliecību, ka jāturpina iesaistīties dažādos projektos, kurus sniedz skola, jo jau mans otrais prakses brauciens Erasmus+ projektu ietvaros bijis fantastisks!

Sarmīte Krasovska: Īpaši man patika Blagoevgradā, jo atšķirībā no Sofijas tur 20 minūšu laikā varēja atrasties kalnos, aiziet prom no pilsētas burzmas un atrasties skaistā ainavā. Maza, bet interesanta pilsēta. Arī skolotāji mums vairāk uzmanības pievērsa Blagoevgradas skolā. Īpaši grafikas skolotājs. Viņš mācīja zīmēšanu un pastāstīja par ikonogrāfiju. Līdz ar to mani ieinteresēja sakrālās mākslas objekti. Noderīgi bija ielūkoties mākslas muzejos un galerijās.

Laine Giluče: Bulgārijas daba un dzīvošana Sofijā un Blagoevgradā radīja fantastiskas sajūtas, katru dienu redzot nebeidzamus dabas plašumus un spēcīgas kalnu virsotnes. Sniegainie laikapstākļi neapturēja mūs arī uzkāpt Melnikas burvīgajos kalnos. Valsts ir skaista, valdzinoša ar antīku kultūru, gleznainu ārieni un viesmīlīgiem cilvēkiem. Tieši iepazītie cilvēki prakses skolās atmiņā paliks kā draudzīgi un laipni. Apmeklējot stundas Sofijas mākslas skolā un Blagoevgradas skolā, jutos ļoti brīvi un nepiespiesti. Skolās valdīja mākslinieciska vide un sava veida bohēma, kas radīja patīkamu noskaņojumu tur darboties. Skolēni – draudzīgi un zinātkāri, skolotāji – laipni un atsaucīgi.

Inita Moroza: Praksē muzejā vislielāko uzmanību piesaistīja akvareļu darbi. Skolās aizrautīgas bija keramikas un zīmēšanas stundas, arī iespējas izzināt multimedijus. Nogaršojām tradicionālo virtuvi. Nedēļas beigās mums bija aizraujoša ekskursija uz Melnikas kalnu, kas ir 437 m virs jūras augstuma, apmeklējām Rilas klosteri un baznīcas.

Aleksandrs Jekimovs: Vēlos atgriezties abās skolās, jo ieguvu ne vien jaunas zināšanas un draugus, bet vēlmi turpināt mācības ārpus Latvijas. Jauna vide cilvēku atraisa, liek viņam vairāk domāt, kļūt pašpārliecinātākam.

Bulgārijā praksē bija Inita Moroza, Alīna Kalašnikova,  Dans Dāvids Miščenko,  Aleksandrs Jekimovs, Vladislavs Kornejevs, Elīna Raciborska, Laine Giluče, Aiga Valpētere, Sarmīte Krasovska, Inta Žaime, Marika Šeinova un Anete Zaķe kopā ar skolotāju Agru Ritiņu.

 

 

 

erasmus

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto projektu ,,Eiropas labie piemēri mākslas un dizaina izglītībai Latvijā’’ līdzfinansē Eiropas Savienība.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.