Bibliotēkas pasākums – BŪVKULTŪRA Rēzeknē un Latvijā

2020. gada 21. oktobrī audzināšanas stundā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas aktu zālē notika bibliotēkas organizēts pasākums – lekcija BŪVKULTŪRA Rēzeknē un Latvijā, veltīts Eiropas kultūras mantojuma dienām. Lektore – Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles pasniedzēja Evija Vasilevska. Viņa pastāstīja, kā mūsdienās pilsētās tiek atjaunotas, restaurētas un saglabātas vecās ēkas – Ludzas un Rēzeknes sinagogas, Slutišķu sādžas vecticībnieku lauku sēta, kurā var iepazīt vecticībnieku kultūrvidi un tradīcijas, Daugavpilī Rotko muzejs, Rēzeknē pareizticīgo baznīca. Audzēkņi interesējās par iespējām apgūt restaurācijas prasmes un apmeklēt šos objektus.
Bibliotēkā ir apskatāma arhitektūras grāmatu un žurnālu izstāde par Rēzeknes un Latgales restaurētajām un uzbūvētajām ēkām.

Bibliotekāre Iveta Ratnika