Meistarklases glezniecībā un restaurācijā

Meistarklases ar mākslinieci Daigu Krūzi, ilustratori Annu Vaivari un gleznotāju, profesoru Alekseju Naumovu notiks RMDV Mākslas izglītības programmas audzēkņiem projekta ,,Sarunas ar māksliniekiem’’ ietvaros.  Visas 3 meistarklases būs kā sarunas ar māksliniekiem caur darbošanās procesu, sajūtām un vārdiem, lai plašāk un dziļāk iepazītu profesionālo mākslu. Kaut arī skolas izglītojamie pedagogu vadībā apmeklē izstādes ne vien Latgales reģionā, bet dodas arī uz Rīgu, tomēr tas ir tikai neliels skaits. Ja arī ir būts kādā no minēto mākslinieku izstādēm, tā tiek apskatīta bez paša mākslinieka klātbūtnes, informāciju par viņu un viņa darbību uzzinot no informācijas stendiem vai interneta resursiem. Svarīgs ir tiešais kontakts: redzēt mākslinieku darbībā.

Savukārt RMDV Restaurācijas un Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmu  izglītojamie projekta ,,Veco māju durvju stāsts’’ dosies 3 ekspedīcijās uz Latgales vecākajām pilsētām: Ludzu, Krāslavu un Rēzekni, kur vēl pieejamas vecas mājas, caur sarunām un fotomateriālu iepazīstot un izpētot restaurējamo durvju stāstus. Pēc ekspedīcijām Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā viņi darbosies 2 dienu meistarklasēs, kuras vadīs restaurators Kārlis Rubenis, lai uzzinātu par durvju atjaunošanas procesu (detaļām, krāsām, veicēm), līdzekļiem, kurus izmantot kaitēkļu apkarošanā, durvju autentiskuma saglabāšanu. Pēc tam kopā ar restauratoru tiks izstrādāti ieteikumi, kā atjaunot vecās durvis. Savu veikumu jaunieši prezentēt fotoizstādēs un ieteikumu publiskošanā.

Abos projektos izglītojamie saņems informāciju, pilnveidos zināšanas, attīstīs prasmes, iegūs jaunas emocijas un motivāciju.

Gan projekts ,, Sarunas ar māksliniekiem’’, gan projekts ,,Veco māju durvju stāsts’’ ir saņēmis atbalstu VKKF mērķprogrammas ,,Nākotnes veidošana’’ konkursā.

RMDV projektu vadītāja Inga Čekša-Ratniece