Erasmus dienās dalījāmies pieredzē

Šogad Eiropas mēroga iniciatīva ,,Erasmus dienas’’, lai dalītos ārvalstīs gūtajā pieredzē un stāstītu par starptautiskajos projektos paveikto, risinājās  no 15. līdz 17. oktobrim. No Latvijas šo dienu aktivitātēs piedalījās vairāk nekā 70 skolas daudzās pilsētās un novados. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā par ieguvumiem Erasmus+ programmas mobilitātes projektos savā pieredzē dalījās ceturdien, 15.oktobrī, kopā pulcējot pēdējo gadu projektu dalībniekus – gan audzēkņus, gan skolotājus, kā arī uz pasākumu aicinot tieši mūsu skolas 1.kursu jauniešus. Erasmus pēcpusdienā saistoši stāsti bija par izglītojamo praksi Portugālē un Lietuvā, savukārt pedagogi dalījās atmiņās un ieguvumos par pieredzes apmaiņu Vācijā un Īrijā. Jāteic, ka mūsu skola mobilitātes projektos piedalās kopš 2008.gada, katru gadu dodot iespēju būt ārpus Latvijas praksē vai pieredzē vidēji 18 dalībniekiem. Pa šiem gadiem mobilitātē ir bijuši 234 dalībnieki, sadarbība ir vismaz ar 20 partneriem, biežāk apmeklētās valstis ir Itālija, Spānija, Lietuva, Bulgārija un Lielbritānija. Veiktās aptaujas apliecina, ka pēc dalības projektos 94% dalībnieku ir uzlabojuši svešvalodu prasmes, 87% sekmējuši savas karjeras un nodarbinātības iespējas, 74%  ieguvuši labas praktiskās iemaņas, kas attiecas uz pašreizējo darbu vai profesionālo attīstību, 80% uzlabojuši zināšanas par priekšmetu, kuru apgūst, bet 96% dalībnieku ir lielāka pārliecība par savām spējām, 87% vēlas sadarboties ar citas izcelsmes un kultūras cilvēkiem.

 

RMDV projektu vadītāja Inga Čekša-Ratniece