Erasmus+ projekti – tās ir jaunas iespējas audzēkņiem, pedagogiem un skolai

 

To apliecina arī īstenotais projekts ,,Eiropas labie piemēri mākslas un dizaina izglītībai Latvijā’’, Nr.2016-1-LV01-KA102-022584, kura īstenošanas laikā 12 jaunieši kopā ar skolotāju bija praksē Bulgārijā, bet pedagogi – pieredzes apmaiņā Itālijā.

Projekta sasniegtais rezultāts ir Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā ieviestās inovācijas ar Eiropas pievienoto vērtību, balstoties uz labajiem piemēriem Itālijas un Bulgārijas mākslas un dizaina izglītībā. Projekta rezultāts ir ilgtermiņā, lai izveidotu konkurētspējīgu Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas profesionālās izglītības kompetences centru, tam darbojoties kā nozīmīgai kultūrizglītības iestādei gan profesionālajā izglītībā, gan mūžizglītībā reģionālā un valsts mērogā. Šajā projektā to sekmēja audzēkņu iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas gleznošanā, zīmēšanā, grafikā, multimedijos, datorgrafikā un kultūras menedžmentā mākslas skolās un muzejos Bulgārijā. Tapa 6 prezentācijas, kuras jaunieši demonstrēja saviem kursu biedriem, skolas rīkotajās radošajās dienās, arī jaunieviestajās Erasmus+ pēcpusdienās. Savukārt tapušie darbi prakses laikā bija apskatāmi skolas Baltajā zālē speciāli šim nolūkam izveidotā izstādē.

Savukārt skolotāju pieredzes apmaiņas rezultāti tika apkopoti 2 prezentācijās. Tie bija piedāvājumi, kā izstrādāt jauno izglītības programmu vai programmas – Multimediju dizains un/vai Kultūras menedžments, kāds būs tās saturs, mācību ilgums, nodarbību apraksts, programmas popularizēšanas varianti jauniešu piesaistei, iespējas pēc programmas absolvēšanas, darba tirgus pieprasījums. Prezentācijas tika publiskotas RMDV rīkotajā starptautiskajā konferencē ,,Kultūras produktu ar pievienoto vērtību izplatīšana un pārdošana”.

Rezultātā ir tapusi jauna izglītības programma – Multimediju dizains, kura no jaunā mācību gada tiks ieviesta Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā. Līdz š.g. augusta vidum notiek audzēkņu uzņemšana. Projekta rezultāti ir izplatīti ne tikai nozaru, vietējā un reģionālajā, bet valsts un starptautiskajā līmenī pie skolas sadarbības partneriem.

 

erasmus

 

 

 

 

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto projektu ,,Eiropas labie piemēri mākslas un dizaina izglītībai Latvijā’’ līdzfinansē Eiropas Savienība.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.