RMDV pedagogi rada ekspozīciju par vēstures atmiņām

2. jūnijā Lūznavas muižā tiks atklāta projekta “The Past for the Common Future“ (Pagātne kopējai nākotnei) izstāde un publiskie mākslas objekti – mākslinieču Agras Ritiņas un Anastasijas Bikovas mākslas darbi. Lūznavas muižas kompleksā esošās vecās skolas logos ir izveidoti publiskie mākslas objekti, kuru stāsti sasaucas ar dzimtu un cilvēku likteņiem II pasaules karā. Anastasijas Bikovas “No viena”, “Pats sevi” un “Refleksija” un Agras Ritiņas “Bija”, “Dzīve” un “Debesis”. A. Ritiņa par savu darbu izvēli šim gadījumam saka: “Dzīve, sapņi, cerības, jauns žogs un dzimtas mājas… Iestādītas plūmes un ābeles… Cilvēku izrauj, paliek aizaudzis dārzs, sagāzies žogs, izspūrušas ābeles un mājas ar tukšiem logiem. Bet vienmēr pāri debesis – patvērums sapņiem, atmiņām, cerībām un jauniem plāniem!”

Starptautisko projektu, kurā sadarbojas Latvija, Lietuva un Polija, atbalsta programmas “Eiropa pilsoņiem” apakšprogramma “Eiropas atmiņa”, un tas pieskaras Otrā pasaules kara tēmai. Tas paredz apzināt un parādīt Otrā pasaules kara notikumu ietekmi un sekas, ko izjuta ne tikai Latvijas, Lietuvas un Polijas iedzīvotāji, bet arī visa Eiropa. Informācija par vēsturiskajiem notikumiem tiek iegūta no ģimenēs un dzimtās piedzīvotā un saglabātajām atmiņām, dzimtā novada iedzīvotāju liecībām – savācot atmiņu pierakstus, fotogrāfijas un citus vēsturiskos avotus. Projektā piedalās Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas jaunieši, vācot vēsturiskos materiālus un izzinot vēsturi, interaktīvi radot un veidojot publiskās mākslas objektus kopā ar māksliniekiem no dažādām valstīm. Tādējādi tiek aktualizētas un saprotami pasniegtas savāktās liecības un atmiņas par II pasaules kara sekām. Projekts Latvijas, Lietuvas un Polijas iedzīvotājiem veicina interesi par Eiropas pagātni un vēsturi, akcentējot kopējās Eiropas pilsoniskās vērtības. Projekta gaitā tiek sagatavota un pasniegta informācija par kara sekām minētajās trīs valstīs citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, to paveicot ar mobilas izstādes, skolotājiem adresētu metodisko materiālu un jaunatnes mācību programmas starpniecību.