RMDV uzsāk jaunu RaPaPro projektu

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ir guvusi atbalstu Kultūras ministrijas Radošo partnerību programmā un uzsāk projekta „No vārda līdz tēlam’’ īstenošanu.

Projekta mērķis – sadarbībā ar sociālajiem partneriem sekmēt Rēzeknes kultūrvides atpazīstamību un pieejamību, izmantojot grafisko dizainu un latgaliešu valodu kā pilsētas identitātes atspoguļotāju.

Mūsu skolas jaunieši no Reklāmas dizaina izglītības programmas, piesaistot Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, vienā autobusu maršrutā izpētīs Rēzeknes sabiedriskā transporta pieturvietu nosaukumus, iedzīvinot tos arī latgaliski. Ekspedīcijas laikā tiks izzināti vietējo iedzīvotāju stāsti par pieturām. Bet Latgales Kultūrvēstures muzeja krājumos izpētīti materiāli par Rēzeknes ievērojamākajiem, dažkārt arī piemirstiem objektiem. Tas palīdzēs jauniešiem izstrādāt autobusu maršrutu kartes skices, kur ilustratīvi būs attēloti šie pilsētas objekti. Rezultātā viena pieturvieta tiks aprīkota ar izstrādāto autobusu maršruta karti. Pamatojoties uz izpētes rezultātiem, ierosinājumi par pilsētas kultūrvides atpazīstamības nodrošināšanu būs iesniegti Rēzeknes pašvaldībai.

Projekts tiks īstenots kopā ar partneriem: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu, Latgales Kultūrvēstures muzeju un Rēzeknes pašvaldības aģentūru ,,Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs’’.

 

RaPaPro_RMDV