Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola aicina mācīties Multimediju izglītības programmā

Multimediju speciālists strādā multimediju, mājas lapu dizaina, video un animāciju izstrādes jomā komercsabiedrībās, reklāmas aģentūrās un izdevniecībās, arī valsts pārvaldes struktūrās, veicot multimediju projektēšanu, plānošanu, organizēšanu un izstrādi. Multimediju speciālists ir radošs, inovatīvs. Mēs attīstīsim mākslinieciskās prasmes un talantu, spēju komunicēt ar skatītāju, pielietojot dažādus izteiksmes līdzekļus.

Mācību ilgums – 4 gadi.

Dokumentus pieņems no 13. jūnija līdz 4. augustam katru darbdienu no 10.00 – 16.00 (pārtraukums no 12.30 – 13.00). Dokumentus iesniedzot, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Uzņemšanas komisijā jāiesniedz

  • Izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu).
  • Izziņa par veselības stāvokli ( veidlapa Nr. 086/u).
  • 4 fotokartiņas ( 2,5 x 3,5 cm).
  • Bāreņiem – bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
  • Direktoram adresēts iesniegums par uzņemšanu tiek aizpildīts uz veidlapas uzņemšanas komisijā vai atsūtīts elektroniski ( veidlapa atrodama skolas mājaslapā www.rmdv.lv).Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolai ir dienesta viesnīca, skolā ir ēdnīca.
  • Izglītojamie saņem stipendiju, kuras apmērs ir atkarīgs no izglītojamā sekmēm un disciplīnas.