Godalgotas vietas Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņiem

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas moto – Brīvs, Gudrs un Radošs mūsdienu tehnoloģiju un sajūtu pasaulē – piepilda jaunieši ar savām idejām un darbiem. Un iespējas arī atrodas. Ceturtā kursa Mākslu izglītības programmas izglītojamie Laine Giluče, Laima Martinova, Gundra Muceniece, Reinis Sprudzāns, Sintija Šadurska piedalījās Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izsludinātajā jauniešu radošo darbu konkursā “Esmu PRET korupciju”.

9. decembris ir Starptautiskajā pretkorupcijas diena, kurā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs apbalvoja korupcijas novēršanas tēmai veltītā zīmējumu konkursu jauniešiem “Esmu PRET korupciju!” uzvarētājus.

Biroja priekšnieka p.i. Ilze Jurča savā uzrunā pateicās jauniešiem par ieguldījumu korupcijas novēršanas jomā, jo cīņa pret korupciju sākas ar godīgumu, taisnīgu rīcību un attieksmi pret līdzcilvēkiem – savā ģimenē, skolā un ikdienas solī. Radošie darbi apliecina, ka jauniešu izpratne par tiesiskumu ir labs sākums ikkatra dzīvē būt patiesam, atklātam un krietnam.

Grupā „Vidusskolēni no 10. līdz 12. klasei, arodskolu un profesionālo vidusskolu audzēkņi un augstskolu vai koledžu studenti” katrā godalgotajā vietā ierindojušies divi darbi:

Trešā vieta un 50 EUR naudas balva piešķirta Sintijai Šadurskai par darbu  “Krustceļš” (Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola) un Lainei Gilučei − “Pikets pret melno” (Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola).

 

 

Sagatavoja:

Agra Ritiņa