Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola parakstīs sadarbības līgumu ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju

Šī gada 15. decembrī Rēzeknes Mākslas namā pulksten 10:30 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola parakstīs sadarbības līgumu ar Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju. Abām izglītības iestādēm ir būtiska loma Rēzeknes pilsētas un Austrumlatvijas radošajā attīstībā. Sadarbības pamats ir izglītības iestāžu vīzija attīstīties par jaunrades un radošuma izglītības centriem Austrumlatvijā, sekmēt nacionālās identitātes un atpazīstamību pasaules kultūras telpā. Šīs vīzijas īstenošanā RMDV ir ieinteresēta sadarboties, lai apzinātu un saglabātu kultūrmantojumu un nacionālo identitāti, dinamiski jaunradīt tam mūsdienīgas inovācijas, veicinātu mākslas un dizaina attīstību reģionā, veidot Latgales reģiona pilsētu un Austrumlatvijas kultūras telpu un kultūrvidi.

Sadarbības līgums paredz kopīgu vietējās, nacionālas un starptautiskas nozīmes konferenču un pasākumu organizēšanu. Pedagogu, pasniedzēju un izglītojamo iesaisti  restaurācijas un kultūrmantojuma izpētes jomā un citos kultūrmantojuma saglabāšanas procesos, sadarbību pētījumu un inovāciju jomā, kā arī radošo industriju, tradicionālās mākslas un kultūras mantojuma projektu un pētījumu jomā.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolai ir moderna tehnoloģiskā bāze, cilvēku kapacitāte, kas ļauj radoši veidot pilsētas un reģiona kultūrvidi, attīstīt dizaina domāšanu un saistošu vides pieejamību.

 

 

 

Info: Ināra Groce/29299709/inara.groce@inbox.lv