Stundu saraksts

RMDV aicina uzņēmējus un organizācijas iesaistīties vidusskolas profesionālo priekšmetu mācību procesā ar sev interesantu tēmu vai ideju, kuru būtu iespējams realizēt kā kursa darbu vai diplomdarbu kādā no RMDV izglītības programmām. Šī ir bezmaksas iespēja attīstīt savu produktu vai pakalpojumu, vienīgi jārēķinās, ka materiālus paraugu izgatavošanai būs jānodrošina pašam uzņēmumam. Uzņēmēji aicināti pieteikties, aizpildot anketu. Pēc informācijas saņemšanas izglītības programmu vadītāji izvērtēs iesniegtās tēmas atbilstību mācību programmas mērķiem un uzdevumiem. Mācību gada sākumā notiks īpašs pasākums, kurā labākās idejas tiks piedāvātas audzēkņiem, lai mācību gada laikā tās varētu realizēt profesionālu un pieredzējušu pedagogu uzraudzībā. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola aicina savus absolventus piedalīties RMDV aktivitātē: #ReKojas. Mēs patiesi iedvesmojamies, redzot abolventu iekārtotos birojus un mājokļus, tāpēc iedomājāmies: kā izskatītos jūsu kopmītņu istabiņa šodien? Aicinām veltīt skolai nelielus resursus un savu laiku, lai kopīgi realizētu ieceres, kas radītu mājīgākus dzīves apstākļus kopmītnēs un rādītu labu piemēru šī brīža audzēkņiem.

Audzēkņu padome

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Audzēkņu Padomes darba analīze par 2021./2022.mācību gadu.

Audzēkņu Padomes sastāvs un darbības organizācija 

Audzēkņu Padomes konsultante : Gunta Tjanginska (skolotāja)

AP struktūra

AP priekšsēdētāja – Paula Skadiņa (3.k. Mākslu)

AP priekšsēdētāja vietniece – Agnese Skangale (2.k. Vizuālās saziņas līdzekļu māksla)

Ārlietu ministri – Anželika Strucka (3.k. Apģērbu dizains), Nikole Vlasova (1.k. Reklāmas dizains)

Galvenie noformētāji – Valērija Funikova (1.k. Tekstilizstrādājumu dizains)

Pasākumu organizatori – Laura Zepa (1.k. Apģērbu dizains), Viola Ļebedeva (3.k. Mākslu)

Fotogrāfs – Anželika Strucka (3.k. Apģērbu dizains)

Atbildīgie par mūziku – Aleksandrs Henrijs Zvanītājs un Jānis Elgars Munda (2.k. Koka izstrādājumu dizains)

Plakātu veidotājs – Katrīna Malaconova (3.k. Reklāmas dizains),

Scenārists – Kate Kindzule (1.k. Reklāmas dizains),

Audzēkņu Padomes darbam izvirzītie mērķi : 

 1. Veicināt izglītojamo veidošanos par valstij lojālu, aktīvu, radošu un atbildīgu personību.
 2. Pasākumu organizēšanā skolā un pilsētā.

Mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi :

1.Organizēt Audzēkņu padomes darbību atbilstoši Skolas nolikumam un Iekšējās kārtības  noteikumiem;

 1. Sadarboties ar Skolas administrāciju, pedagogiem un audzēkņiem;
 2. Piedalīties savas skolas darba plānošanā, organizēt un vadīt ārpusstundu un/vai ārpusskolas pasākumus, 
 3. Ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību, valsts un izglītības iestādes simboliku un atribūtiku;

5.Pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar Skolas administrāciju un pedagogiem;

6.Iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā Skolā;

 1. Attīstīt kritisko domāšanu un problēmrisināšanu; jaunradi un uzņēmējspējas; pašvadītu mācīšanos; pilsonisko līdzdalību; sadarbību; digitālo pratību;
 1. Apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot, veidojot Skolas sabiedrisko dzīvi; 

9.Sadarboties ar citu izglītības iestāžu skolēnu Pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām;

 1. Celt savas skolas prestižu sabiedrībā.

Organizētie pasākumi skolā 2020./2021.m.g.

 1. AP sanāksmju organizēšana un protokolēšana 1x mēnesī RMDV. 
 2. 14.09.2021. RMDV AP priekšsēdētāja atklātās vēlēšanas. AP pārstāvju iepazīstināšana ar piekšsēdētāja amata kandidātes (Paulas Skadiņas, 3.k. Mākslas izgl.pr.) vēlēšanu programmu. 
 1. 2021.g. septembris. Pirmā kursa Iesvētību organizēšana skolā. Plāna sastādīšana, pienākumu sadale.
 2. 05.10.2021., 12.10.2021., 26.10.2021. AP sapulces. Apspriestie jautājumi: Skolotāju dienas organizēšana skolā. Aktualitātes oktobrī. 
 3. Skolotāju dienas organizēšana skolā 01.10.2021.
 4. Piedalīšanās radošās sniega skulptūru veidošanas darbnīcas “Baltā impresija” nolikuma izstrādē. 15.12.2021.
 5. Radošās piparkūku veidošanas darbnīcas organizēšana skolā “Dizains ar Ziemassvētku garšu”. 20.12.2021.
 6. AP sapulce par darba iespējām Rēzeknē. Jauniešu iepazīstināšana ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības  konkursa finansējuma piešķiršanas nolikumu.
 7. 11.04.-19.04.2022. AP sapulces. Tēma: Tematiskās nedēļas organizēšana skolā. 
 8. 17.04.2022. Lieldienu plakāta izveidošana un ievietošana skolas Facebook lapā.
 9. 25.05.2022. Back to the Future. Diskotēkas organizēšana skolā.
 10. 27.05.2022. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 6 jaunieši kopā ar skolotāju apmeklēja Latvijas Meža dienas 2022. Pasākums norisinājās LVM dabas parkā Tērvetē. Audzēkņiem bija iespēja piedalīties 12 dažādos paraugdemonstrējumos, tai skaitā, kokvedēja, apaļkoku zāģēšanas sistēmas, malkas sagatavošanas tehnikas, jaunākās paaudzes motorzāğu, mobilās šķeldošanas tehnikas, mašinizētās stādīšanas u.c. paraugdemonstrējumos. Gada lielākajā meža izziņas pasākumā skolu jaunieši varēja iepazīt 99 meža izziņas pieturas, piedalīties vairāk nekā 80 radošās vides izziņas darbnīcās, spēlēs, konkursos un sacensībās, baudīt mūziku, degustēt Latvijā ražotus gardumus utt. Fotogrāfijas un īss pasākuma apraksts tika izvietots skolas Facebook lapā.
 11. 10.06.2022. Absolventu sapulce.
 12. 10.06.2022. 4.k. audzēkņu tikšanās ar projekta “Dari un proti” koordinatori N. Losāni. Tikšanās laikā jaunieši tika iepazīstināti ar Eiropas Savienības fondu 2014. – 2022.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” mērķi “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā. Jauniešiem tika piedāvātas bezmaksas apmācības, izglītojošie kursi. Vairāki audzēkņi pieteicās kursiem.
 13. 13.06.-20.06.2022. Izlaiduma scenārija sagatavošana.
 14. 29.06.2022. Izlaiduma ģenerālmēģinājums.
 15. 30.06.2022. Skolas pagalma sakārtošana Izlaidumam, ziedu iegāde. Izlaiduma organizēšana skolā.

RMDV audzēknē dalība pilsētas mēroga pasākumos 2021./2022.m.g.

 1. Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes ikmēneša sapulču apmeklēšana (1x/2x mēnesī).
 2. 15.09.2021.Piedalīšanās Jauniešu domes vēlēšanās ARPC “Zeimuļs”. Piedalījās Anželika Strucka (3.k. Apģērbu dizains), Nikole Vlasova (1.k. Reklāmas dizains)
 3. 06.10.2021. Piedalīšanās Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes tikšanā ARPC “Zeimuļs”. Apspriestie jautājumi: Jauniešu iniciatīvu projekti, pasākumi Rēzeknes pilsētā. (Piedalījās Anželika Strucka (3.k. Apģērbu dizains), Nikole Vlasova (1.k. Reklāmas dizains)
 4. Piedalīšanās līdzdalības pasākumā ARPC “Zeimuļs” “Kafija ar politiķiem”. 30.09.2021.
 5. Piedalīšanās  ARPC “Zeimuļs” apmācībās “Kā pelnīt ar savu hobiju”. Vadīja Āris Birze. 7.10.21.
 6. Valsts programmas projekts “Domā –Mācies-Dari” (Sigita Skujiņa, Daina Einberga) apmācības pašpārvaldēm un  jauniešu konsultantiem. 13.10.21.
 7. Piedalīšanās pilsētas vidusskolēnu erudīcijas konkursā “Rēzeknes pilsētas ERUDĪTS – 2022”. Šogad konkursa tēma ir “Ar Sprīdīti pa pasauli”. 1.spēle. 22.11.2021. RMDV komanda 1.spēlē ieguva 3.vietu.
 8. LAIKS DARĪT TAGAD! Piedalīšanās JAUNIEŠU DISKUSIJĀ PAR VECUMA DISKRIMINĀCIJU Zoom platformā. 25.11.2021.
 9. Piedalīšanās Skolēnu pašpārvalžu vietnieku un koordinatoru saliedēšanās pasākumā “Jaunais projekts- YOUTHELLA” Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā. 2.12.2021.
 10. 05.01.2022. AP pārstāvju tikšanās. Apspriestie jautājumi: Rēzeknes pilsētas jauniešu forums “Iedvesmo Rēzekni”. 
 11. 11.18.01.2022. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu komanda piedalījās Rēzeknes valstspilsētas vispārizglītojošo mācību iestāžu erudīcijas konkursa “Rēzeknes pilsētas ERUDĪTS -2022” otrajā spēlē. Konkursa tēma – “Ar Sprīdīti pa pasauli”. Jauniešu pieteikšana pasākumam.
 12. 04.02.2022. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas četri audzēkņi ( Katrīna Malacanova, Elgars Munda, Rūdolfs Poišs un Aleksandrs Ribkins) piedalījās līdzdalības pasākumā “Slidošana ar lēmuma pieņemējiem” Rēzeknes Olimpiskā centra ledus hallē. Jauniešu pieteikšana pasākumam un īsa pasākuma apraksta izvietošana skolas Facebook lapā.
 13.  15.02.2022. Piedalīšanās konkursā “Rēzeknes valstspilsētas ERUDĪTS – 2022”. 3.Spēlē. Jauniešu pieteikšana pasākumam.
 14. 03.2022. AP sapulce. Dalībnieku iepazīstināšana ar Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra izsludinātajiem konkursiem: Iniciatīvu projekti; Nometnes bērniem un jauniešiem; Mazo biznesa projektus; Nodarbinātība.
 15.      18.03. un 25.03.2022. (no plkst. 15:00-18:00) AP pārstāvju piedalīšanās jauniešu Līdzdalības darbnīcā Zeimulī.
 16.      05.04.2022.Konkurss “Rēzeknes valstspilsētas ERUDĪTS – 2022”. 6.Spēle. Jauniešu pieteikšana pasākumam.
 17. 06.04.2022. Pieņemt emocijas, bet nepazust tajās. Piedalīšanās tiešsaistes vebinārā, organizators centrs “TIEK”.
 18.      AP sapulce par darba iespējām Rēzeknē. Jauniešu iepazīstināšana ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības  konkursa finansējuma piešķiršanas nolikumu.
 19. 27.05.2022.Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 6 jaunieši kopā ar skolotāju apmeklēja Latvijas Meža dienas 2022. Pasākums norisinājās LVM dabas parkā Tērvetē. Audzēkņiem bija iespēja piedalīties 12 dažādos paraugdemonstrējumos, tai skaitā, kokvedēja, apaļkoku zāģēšanas sistēmas, malkas sagatavošanas tehnikas, jaunākās paaudzes motorzāğu, mobilās šķeldošanas tehnikas, mašinizētās stādīšanas u.c. paraugdemonstrējumos. Gada lielākajā meža izziņas pasākumā skolu jaunieši varēja iepazīt 99 meža izziņas pieturas, piedalīties vairāk nekā 80 radošās vides izziņas darbnīcās, spēlēs, konkursos un sacensībās, baudīt mūziku, degustēt Latvijā ražotus gardumus utt. Fotogrāfijas un īss pasākuma apraksts tika izvietots skolas Facebook lapā.

RMDV AP sadarbības partneri 2021./2022.m.g.

Skolas administrācija; 1.-4.kursu audzēkņi, Vispārizglītojošo un profesionālo priekšmetu skolotāji, Rēzeknes pilsētas Jauniešu dome, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzija, Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nams, Jaunatnes informācijas un NVO atbalsta punkts, Rēzeknes pilsētas dome (Sporta pārvalde, Sabiedrisko attiecību nodaļa), Jaunatnes iniciatīvu „Draugu centrs”, Rēzeknes pilsētas skolēnu pašpārvaldes, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs (ARPC).

Darbs ar dokumentāciju:

 • Iesniegumu savlaicīga iesniegšana mācību daļā par audzēkņu dalību pasākumos;
 • Audzēkņu aizpildīto ārpusskolas pasākuma karšu apkopošana, parakstīšana un iesniegšana mācību daļā;
 • AP darba plāna sastādīšana tekošajam mācību gadam;
 • AP darbības analīzes sagatavošana par 2021./2022.m.g.
 • AP sēžu protokolu sarakstīšana.
 • Iesniegumu par paaugstinātās stipendijas piešķiršanu sagatavošana un iesniegšana skolas Stipendiju komisijai u.c.

           

 AP darba analīzi par 2021./2022.m.g. sagatavoja: Gunta Tjanginska

Dienesta viesnīca

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas dienesta viesnīcas pakalpojumu izcenojumi.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN

(euro)

Cena ar

PVN (euro)

dienesta viesnīcas maksa izglītojamam, ja istabiņā dzīvo viena persona1, 10

1 vieta mēnesī

30,00

0,00

30,00

dienesta viesnīcas maksa izglītojamam, ja istabiņā dzīvo divas personas1, 10

1 vieta mēnesī

25,00

0,00

25,00

dienesta viesnīcas maksa izglītojamam, ja istabiņā dzīvo trīs personas1, 10

1 vieta mēnesī

20,00

0,00

20,00

maksa par vietas saglabāšanu dienesta viesnīcā periodā, kad izglītojamais nedzīvo dienesta viesnīcā1

1 vieta mēnesī

50 % no maksas

0,00

50 % no maksas

dienesta viesnīcas maksa pārējām personām (līdz 10 diennaktīm)3

1 vieta diennaktī

5,00

0,00

5,00

dienesta viesnīcas maksa pārējām personām (11–31 diennakts)3

1 vieta mēnesī

50,00

0,00

50,00

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 663 “Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 6.6. apakšpunktu.

DIENESTA VIESNĪCAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

I

Vispārīgie noteikumi

1.1. Vispārīgajos noteikumos izmantotie termini: 

        1.1.1. Īrnieks – persona, ar kuru noslēgts īres līgums. 

        1.1.2. Izīrētājs – Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola. 

        1.1.3. Apmeklētājs – īrnieka viesis. 

        1.1.4. SPKC – slimību profilakses un kontroles centrs, informācija par Covid-19  

                  ierobežojumiem (https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19). 

1.2. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas (turpmāk tekstā – RMDV) dienesta viesnīcas (turpmāk – Viesnīca) iekšējās kārtības noteikumi nosaka Izīrētāja, Īrnieka un Apmeklētāju tiesības, pienākumus un uzvedības normas, uzturoties RMDV Viesnīcā. 

1.3. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar 2021. gada 17. marta “Dzīvojamo telpu īres likums”, Latvijas Republikas Ministru Padomes 1993. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 212 “Dienesta viesnīcu lietošanas noteikumi”. 

1.4. Rīcību ugunsgrēka gadījumā nosaka RMDV iekšējie noteikumi 13.09.2021 “Rīcība ugunsgrēka gadījumā” Nr.9., 13.09.2021. “Ugunsdrošības instrukcija” Nr.11. 

1.5. Šos iekšējos kārtības noteikumus papildina “Kārtība, jeb rīcības plāns, ja   Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā konstatē, vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas”, Nr.10., 13.09.2021. 

1.6. RMDV Viesnīcas koplietošanas telpu uzkopšanu nodrošina RMDV tehniskie darbinieki, uzkopšanas kārtību nosaka RMDV direktors saimnieciskajā darbā. 

1.7. Izīrētājs izvieto Viesnīcas iekšējās kārtības noteikumus Viesnīcas telpās, kuras ir brīvi pieejamas visiem īrniekiem, īrnieku viesiem un darbiniekiem. 

1.8. Telpas nodod lietošanā katram Īrniekam personīgi, noslēdzot ar izīrētāju Viesnīcas telpu īres līgumu ( turpmāk tekstā – Līgums) uz vienu mācību gadu. Viesnīcas Iekšējās kārtības noteikumi ir līguma neatņemama sastāvdaļa. 

II 

 Līguma slēgšanas un laušanas kārtība 

2.1. Īrnieks (ja ir pilngadīgs), īrnieka vecāki vai aizbildnis likumīgais pārstāvis (ja īrnieks ir nepilngadīgs) par īrnieka uzturēšanos RMDV Viesnīcā slēdz ar dienesta viesnīcas vadītāju Viesnīcas telpu lietošanas līgumu. 

2.2. Līdz ar Viesnīcas telpu lietošanas līguma noslēgšanu persona iegūst īrnieka, bet RMDV – izīrētāja statusu (tiesības un pienākumus).

2.3. Viesnīcas vadītājs izsniedz katram īrniekam personīgi istabas atslēgu.

2.4. Viesnīcas vadītājs informē īrniekus par Iekšējās kārtības noteikumiem, iepazīstina ar ugunsdrošības instrukciju, rīcību ugunsgrēka gadījumā un ugunsdrošības noteikumiem izmantojot elektroiekārtas. 

2.5. Īres maksa jāpārskaita uz RMDV kontu līdz nākamā mēneša 20.datumam.

2.6. Slēdzot jaunu īres līgumu, tiek pārbaudīts, vai ir nokārtotas saistības par iepriekšējo periodu. 

III 

Īrnieka tiesības un pienākumi  

3.1. Īrnieks dzīvo Viesnīcā visu mācību gadu. 

3.2. Viesnīcas telpas un iekārtas lieto tikai paredzētajam nolūkam un uztur tās kārtībā. 

3.3. Neuzturas Viesnīcā mācību stundu laikā, izņemot: 

       3.3.1. pusdienām paredzēto starpbrīdi;

       3.3.2. gadījumos, kad vairākas stundas ir brīvas; 

       3.3.3. slimības gadījumā (ar ārsta ieteikumu). 

3.4. Īrnieka tiesības: 

      3.4.1. Izmantot visus pakalpojumus, kurus sniedz Viesnīca. 

      3.4.2. Īrnieks par saviem līdzekļiem var veikt viesnīcas telpā kosmētisko remontu   (tā veikšanai ir jāsaņem Viesnīcas vadītāja rakstiska atļauja). 

      3.4.3. Domstarpības, kas radušās starp Īrnieku un Izīrētāju, tiek risinātas pārrunu ceļā ar Viesnīcas vadītāju, vai arī iesniedzot rakstisku iesniegumu Viesnīcas vadītājam. 

      3.4.4. Viesnīcas vadītāja lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot rakstisku iesniegumu   RMDV  direktora vietniekam saimnieciskajā darbā. 

      3.4.5. Iesniegt priekšlikumus Viesnīcas vadītājam par darba, pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu.

3.5. Īrnieka pienākumi: 

        3.5.1. Ievērot SPKC aktuālos norādījumus. 

        3.5.2. Atstājot viesnīcu, nodot atslēgas dežurantam. 

        3.5.3. Lietot Viesnīcas nodrošinātos dezinfekcijas līdzekļus un uzvesties atbilstoši SPKC rekomendācijām. 

        3.5.4. Sliktas pašsajūtas gadījumā ziņot Viesnīcas vadītājam, skolotājam vai dežurantam. 

3.6. Īrniekus Viesnīcā drīkst apmeklēt tuvākie radinieki (tēvs, māte, aizbildnis), uzrādot Viesnīcas dežurantam personu apliecinošus dokumentus, ievērojot SPKC aktuālos norādījumus. 

3.7. Īrnieku viesi (tēvs, māte, aizbildnis) dzīvojamās istabās uzturas tikai ar Viesnīcas dežuranta atļauju no plkst.16.00 līdz plkst. 19.00. Piektdienās no plkst.13.00 līdz plkst. 19.00. Viesi drīkst uzturēties tikai tajā telpā, kura norādīta reģistrācijas žurnālā. 

3.8. Īrniekiem jāierodas Viesnīcā līdz plkst. 23.00. Izņēmuma gadījumus saskaņot ar Viesnīcas vadītāju vai dežurantu. 

3.9. Īrniekiem jāievēro vispārpieņemtās higiēnas, tīrības un kārtības normas. Katru dienu jāveic sanitārā tīrīšana. 

3.10. Regulāri jāveic telpu uzkopšana un vēdināšana. Reizi diennaktī jāiznes atkritumi. Reizi 10 dienās jāveic gultas veļas nomaiņa.  

3.11. Ja Īrniekam ir vēlēšanās mainīt istabiņu, tas jāsaskaņo ar Viesnīcas vadītāju. 

3.12.  Īrniekam jāinformē personīgi Viesnīcas vadītāju par ārkārtas situāciju (zādzība, avārija tml.), kā arī visiem inventāra bojājumiem istabā vai koplietošanas telpās.

3.13. Īrnieka pienākums ir nepieciešamības gadījumā ielaist īrētā telpā Viesnīcas darbiniekus divu cilvēku sastāvā, (ūdens krānu, kanalizācijas, apkures funkcionēšanas pārbaudei, skaitītāju rādījumu nolasīšanai).  

3.14. Ārkārtas situācijā, lai novērstu avāriju, DV darbiniekam vai Valsts policijas, apsardzes, glābšanas dienesta darbiniekiem atļauts ieiet istabā bez īrnieka klātbūtnes, par to paziņojot  īrniekam.  

3.15. STINGRI AIZLIEGTS VIESNĪCAS TELPĀS IENEST UN LIETOT ALKOHOLU, NARKOTISKĀS VIELAS, CIGARETES, KĀ ARĪ ATRASTIES REIBUMA STĀVOKLĪ. VIESNĪCAS TELPĀS AIZLIEGTS SMĒĶĒT, LIETOT ŪDENSPĪPI, DEDZINĀT VĪRAKU, SVECES, IZMANTOT ATKLĀTU LIESMU, TURĒT DZĪVNIEKUS. PĒC PLKST.22.00 ISTABIŅĀS AIZLIEGTS IZMANTOT ELEKTRISKĀS PLĪTIŅAS.  

3.16. Viesnīcas telpās stingri aizliegts ienest ieročus, sprāgstvielas un citus dzīvībai un veselībai bīstamus priekšmetus. 

3.17. AIZLIEGTS lietot elektriskos sildītājus un ierīces, kas neatbilst elektrodrošības un ugunsdrošības prasībām. Citas mazjaudīgas elektroierīces lietot tikai saskaņojot ar Viesnīcas vadītāju. 

3.18. Aizliegts sēdēt uz palodzēm. 

3.19. Nav atļauts novietot uz ārējām palodzēm priekšmetus, izkārt tos logos. 

3.20. Nav atļauts turēt savas mantas ārpus īrētās telpas.  

IV 

Izīrētāja tiesības un pienākumi  

4.1. Izīrētājam ir tiesības veikt sanitārā stāvokļa kontroli īrnieka klātbūtnē. 

4.2. Izīrētājam ir tiesības sniegt norādījumus īrniekam sanitāro prasību nodrošināšanai. 

4.3. Izīrētājam ir pienākums divu nedēļu laikā atbildēt rakstiski uz īrnieka rakstiskajiem jautājumiem par Viesnīcas darba nepilnībām. 

4.4. Izīrētājam ir pienākums netraucēt īrniekam lietot izīrētās telpas, palīgtelpas, ierīces, iekārtas. 

4.5. Izīrētājam ir pienākums nodrošināt koplietošanas iekārtu un ierīču funkcionēšanu. 

4.6.  Par dienesta viesnīcas Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu var tikt piemēroti RMDV disciplinārie sodi: 

 1. Mutisks aizrādījums, informējot par to grupas audzinātāju, izglītojamā vecākus vai aizbildņus. 
 1. Rakstisks brīdinājums, nosakot sabiedriskos darbus dienesta viesnīcā, pārkāpumu izskatot RMDV Domes sēdē, informējot par to izglītojamā vecākus vai aizbildņus. 
 1. Rakstisks rājiens un stipendijas samazināšana, izskatot pārkāpumu RMDV Domes sēdē, informējot par to izglītojamā vecākus vai aizbildņus. 
 1. Lēmums par dienesta viesnīcas līguma laušanu, pārkāpumu izskatot RMDV Domes sēdē, informējot par to izglītojamā vecākus vai aizbildņus. 

V 

Materiālā atbildība  

5.1. Īrnieks atbild par koplietošanas telpu un istabas inventāru, pamatojoties uz noslēgto līgumu. 

5.2. Inventāra bojāšanas, iznīcināšanas vai pazušanas gadījumā Īrnieks kompensē materiālos zaudējumus.

5.3.  Viesnīcas vadītājs un Viesnīcas dežurants neatbild par īrnieka personīgajām mantām, kas atstātas bez uzraudzības neaizslēgtās istabās un citās dienesta Viesnīcas telpās. 

VI 

Viesnīcas telpu lietošanas kārtība  

6.1. Izglītojamo prombūtnes laikā telpu atslēgas atrodas pie Viesnīcas dežuranta.  

6.2. Viesnīcas istabās un koplietošanas telpās jāievēro sanitāri higiēniskās normas. Viesnīcas istabā: 

       6.2.1.Mantas novieto skapjos, plauktos, atvilktnēs. 

       6.2.2. No rīta saklāj gultu, sakārto galdu, plauktu. 

       6.2.3. Pēc lietošanas atstāj kārtībā virtuvi (traukus nomazgā un novieto plauktos). 

       6.2.4. Pēc plkst. 23.00 uzturas savā istabā. 

       6.2.5. Nespēlē azartspēles.        

       6.2.6. Neveic telpās nekādus pārkārtojumus vai iekārtu pārveidojumus bez Viesnīcas vadītāja atļaujas. 

       6.2.7. Viesnīcā ievēro savstarpējās pieklājības normas. 

       6.2.8. Dodoties brīvlaikā iztukšo ledusskapi.  

       6.2.9. Netraucē citus Īrniekus.

       6.2.10. Dušas telpu pēc lietošanas atstāj tīru un kārtīgu, izmanto maiņas apavus. Dušas drīkst izmantot tikai tas īrnieks, kuram dežurants ir izsniedzis atslēgas. Dušas telpu izmanto no plkst.6.00 – 09.00, plkst.12.00 – 23.00

VII

Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumu un grozījumu pieņemšanas kārtība

7.1.  RMDV Viesnīcas iekšējās kārtības noteikumus apspriež un grozījumi tajos tiek veikti pēc RMDV direktores un Viesnīcas īrnieku priekšlikuma un saskaņošanas RMDV pedagoģiskās padomes sēdē.  

7.2. Dienesta viesnīcas darba kārtības noteikumi stājas spēkā ar 2021.gada 13.septembrī. 

VIII 

Noslēguma jautājumi  

8.1. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē RMDV 05.04.2017. noteikumi  Nr.1 “RMDV Dienesta viesnīcas iekšējie darba kārtības noteikumi”. 

Direktore  I.Šteinberga

Visas tiesības aizsargātas © 2022 | RMDV