Izlaidums Rēzeknes mākslas skolā

Pavasarī skolēni pēc 7 gadu profesionālās ievirzes apmācības Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolā saņem apliecības par apgūto profesionālās ievirzes izglītību. 2017./2018. mācību gadā skolu absolvēja 27 audzēkņi. Viņi apguva tādus mācību priekšmetus kā zīmēšana, gleznošana, veidošana, darbs materiālā, kompozīcija, mākslas valodas pamati, batika, maketēšana, tēlniecības pamati, datorgrafika un plenērs. Pēdējā semestrī katrs audzēknis strādāja pie lielāka apjoma noslēguma darba, kuru prezentēja un aizstāvēja skolotāju komisijai 22.maijā. Skolas pedagogi ir ieguldījuši daudz darba, lai sasniegtais rezultāts būtu tik augsts. Šobrīd šie darbi ir apskatāmi Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolā kā noslēguma darbu izstāde.

Rēzeknes Mākslas skolā mācās ap 200 audzēkņiem un profesionālajā ievirzes programmā ar īstenošanas ilgumu 7 gadi tiek uzņemti audzēkņi, kuri pamatizglītības programmā mācās 3.klasē, lai profesionālās ievirzes nobeiguma klase sakristu ar pamatizglītības 9.klasi, nodrošinot pēctecību.

Mācības Mākslas skolā tiek organizētas no katru darba dienu no plkst.13.20. līdz plkst.18.40.

Šajā gadā esam sākuši īstenot arī profesionālās ievirzes programmas ar īstenošanas ilgumu 5 gadi Rēzeknes novadā: Gaigalavā, Kaunatā un Sakstagalā.

Filiālēs, īstenojot profesionālās ievirzes izglītības programmu, tiek uzņemti audzēkņi, kuri pamatizglītības programmā mācās 5. klasē.

Rēzeknes Mākslas skola adrese – Baznīcas iela 34A, Rēzekne.

Profesionālās ievirzes izglītība tiek īstenota arī mācību punktos:

  • Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā, adrese – Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads.
  • Gaigalavas pamatskolā, adrese – Skolas iela, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads.
  • Kaunatas vidusskolā, adrese – Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads.

 

Aicinām mācīties mūsu skolā un būt radošiem!

 

 

Informācija: Kristīne Binduka, tālr. 28391085