RMDV jaunieši iesaistās veco koka logu un durvju restaurēšanas projektā

Projektā ,,Latgales veco logu un durvju autentiskuma saglabāšana’’, kuru īsteno biedrība ,,Rēzeknes mākslinieku kopa’’, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ir sadarbības partneris. Jau vairāk nekā 10 gadus skolā darbojas Restaurācijas izglītības programma, un to jau absolvējuši vairāk kā 20 jaunie speciālisti, iegūstot restauratora asistenta kvalifikāciju.

Projekta ,,Latgales veco logu un durvju autentiskuma saglabāšana’’ mērķis ir sekmēt kultūras mantojuma restaurācijas procesus, saglabājot veco koka ēku autentiskumu un kultūrvēsturisko vērtību, informāciju par restaurācijas iespējām izplatot plašākai sabiedrības daļai. Līdztekus projekta rezultātā izstrādāt digitālo burtnīcu par veco ēku koka logu un durvju saglabāšanu, izpētes procesā iesaistot jauniešus, lai veicinātu viņu izpratni un līdzdarbību kultūrvēsturiskā mantojuma jautājumos.

Par pamatu tiks ņemta Rēzeknes novada Nagļu pagasta Zvejsalu klēts, kura uzbūvēta 1914.gadā saimniecības ikdienas vajadzībām. Kopš 2005.gada klētij ir jauna funkcija – tajā ierīkota izstāžu zāle – Latgales mākslinieku darbi un Latgales podnieku kolekcija (no pirmsākumiem līdz mūsdienu keramikai). Līdz ar to Zvejsalu klēts ir kļuvusi par vienu no mākslas un tūrisma objektiem – apskates vieta reģiona un visas Latvijas skolēniem, kuri to apmeklē ekskursiju laikā, kā arī saistoša vieta tūristiem, kuri vēro Rēzeknes novada Nagļu pagasta unikālās vērtības. Pavasara, vasaras un rudens mēnešos te vismaz reizi nedēļā ierodas pulciņš interesentu. Zvejsalu klēts ir vieta, kur pulcējas novada ļaudis svinīgos pasākumos, bet vasaras mēnešos te notiek mākslinieku simpoziji un plenēri (gleznošanas, tēlniecības). Katru gadu tā ir plenēru vieta arī Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņiem, kā arī Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles studentiem.

Unikāla ir pati Zvejsalu klēts, kas būvēta no akmens un koka. Ja akmens ir sava mūža cienīgs, tad šo gadu laikā cietuši ir logi un durvis. Projekta īstenošanas laikā paredzēts izpētīt un restaurēt Zvejsalu klēts 2 divviru durvis un 2 logus frontonos kā paraugu, kā saglabāt vecos koku logus un durvis, restaurēšanas procesu atainojot tieši šī projekta ietvaros izveidotajā digitālā burtnīcā. Digitālais materiāls tiks izsūtīts reģiona muzejiem, kultūrizglītības iestādēm un citiem interesentiem, kā arī pieejams interneta vidē.

RMDV Restaurācijas izglītības programmas audzēkņi tiks iesaistīti Zvejsalu klēts logu un durvju restaurācijas procesā – viņi vēros un pētīs procesus, kā arī pieliks savu roku. Darbus vadīs pedagogs, kurš ieguvis teorētiskās un praktiskās zināšanas koka objektu restaurācijā arī ārpus Latvijas, Andris Anspoks. Restaurācijas procesā piedalīties ir piekrituši Lietuvas Mākslas muzeja P.Gudynas Restaurācijas centra divi restauratori. Plānots, ka projekts noslēgsies šī gada 10.novembrī.

3_logo