Jaunieši izvēlas RMDV

Šogad mācības Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā (RMDV) uzsāk 57 pirmkursnieki, kas ir par desmit audzēkņiem vairāk, nekā sākotnēji bija plānots. Kā paskaidroja direktores vietniece mācību un audzināšanas darbā Inese Ratniece, RMDV kā Kultūras ministrijai pakļauta profesionālās izglītības iestāde ik gadu pilda ministrijas pasūtījumu, sagatavojot konkrētu skaitu jauno profesionāļu: “Uzņemšanas laikā redzējām, ka piesakās daudz vairāk jauniešu, nekā drīkstam uzņemt, tāpēc direktore runāja ar Kultūras ministriju, vai varam uzņemt lielāku skaitu. Ministrija atļāva, ar nosacījumu, ka neveidosim papildu grupas vispārējos vidusskolas priekšmetos. Priecājamies par jauniešu lielo interesi, jo būtībā lielāks konkurss uzņemšanā nozīmē motivētākus audzēkņus ar ko strādāt.”

Populārākās programmas šogad ir “Reklāmas dizains” un “Mākslas”. “Arvien vairāk jaunieši izvēlas programmu “Restaurācija”, ko vidusskolas posmā Latgalē var apgūt tikai pie mums. Tāpat palielinās jauno censoņu interese par keramiķa arodu – gan iemācīties Latgales tradicionālās podniecības krāsas un formas, gan attīstīt savu talantu netradicionālos māla pārvērtību virzienos,” stāsta Inese Ratniece.  

Aptuveni puse pirmkursnieku ir no Rēzeknes, trešdaļa no Rēzeknes novada, savukārt pārējie ir no tuvākām un tālākām Latvijas vietām, tostarp Jūrmalas, Cēsīm, Rīgas, Alūksnes, Gulbenes un Balviem. Šogad starp pirmkursniekiem ir krietni vairāk bērnu mākslas skolu absolventu – tajā liels nopelns ir gan RMDV Mākslas skolai, gan tās filiālēm Kaunatā, Gaigalavā un Sakstagalā, kur pagājušajā mācību gadā bija pirmie izlaidumi. 

Tāpat RMDV mācības uzsāks 11 audzēkņi divgadīgajās programmās pēc vidusskolas absolvēšanas. Kopumā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā šogad mācīsies 168 audzēkņi, kā arī vairāk nekā 200 bērni RMDV Mākslas skolas septiņgadīgajā programmā “Vizuāli plastiskā māksla”, kur šobrīd vēl notiek uzņemšana. Bērnu Mākslas skolā tiek gaidīti 9 līdz 11 gadus veci bērni, kuri šogad mācīsies 3. klasē vispārizglītojošajās skolās un kuriem ir interese par mākslu un savu radošo spēju izkopšanu. 

“Priecē, ka audzēkņi atnāk ļoti radoši un ka viņus interesē māksla. Par to īpašs paldies vispārizglītojošajām skolām, jo tieši pirmie skolotāji ir tie, kuri bērnos “ieliek” radošumu un spēju domāt ārpus rāmjiem,” teic RMDV direktore Ilma Šteinberga, jaunajā mācību gadā audzēkņiem un pedagogiem novēlot optimismu, veselību un pāri plūstošu enerģiju, lai kopīgi varētu attīstīties un radīt mākslu ar jēgu. 

Madara Bērtiņa, 
RMDV direktores vietniece komunikācijas un radošajā jomā