1. septembris RMDV

1. septembrī sākam jauno mācību gadu RMDV lielajā zālē.
pl. 09.01 – disko rīts ar DJ Deila & fotobūda;
pl. 10.00 – svinīgā sapulce, audzēkņu tikšanās ar skolas vadību, programmu vadītājiem un grupu audzinātājiem;
pl. 11.00 – audzināšanas stunda klasēs un ekskursija pa skolu.