Jauns aprīkojums foto apguvei

Lai veicinātu vizuālās mākslas un dizaina izglītības kvalitatīvu un konkurētspējīgu apguvi Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā, katru gadu skola piesaista finansējumu un papildina materiāli tehnisko bāzi. Šogad Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas ,,Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana’’ projektu konkursā atbalsts tika iegūts projekta ,,Foto aprīkojuma materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana’’ īstenošanai, saņemot   finansējumu 3843.00 EUR apjomā. Rezultātā ir izveidota gaismas mākslas studija un darbnīca fotogrāfijas apguvei.

Tas ļaus apgūt vienu no analogās fotogrāfijas tehnikām – cianotipiju, ko sauc arī par gaismas mākslu. Šī tehnika palīdzēs izglītojamajiem labāk izprast attēla veidošanās procesu tieši veco tehnoloģiju kontekstā. Tas dos iespēju iepazīties un praktiski izmantot fotogrāfijas pirmsākumu tehnoloģiju savās praksēs. Līdztekus attīstītīs jaunas praksmes talantīgajiem jauniešiem, kuri eksperimentē un meklē inovatīvus izpaušanās veidus.

Izveidoto gaismas mākslas studiju un darbnīcu mācību procesā izmantos visu izglītības programmu audzēkņi, apgūstot Foto pamatus, kurā tagad tiks iekļauta arī analogā fotogrāfija. Īpaši tas saistošs ir Foto dizaina izglītības programmas un Reklāmas dizaina izglītības programmas audzēkņiem, kuri padziļināti mācās Foto mācību. Iegādāts sekojošs foto aprīkojums: ekrāna kalibratori Datacolor Spyder5ELITE, makro gredzeni Walimex Spacer Ring Set for Canon 17912, Walimex priekšmetu plāksņu komplekti Product Plates, set of 3 16330, dienas gaismas spuldzes Continuous Daylight Fluorescent Lamp 330W, komplekti Quadralite Move X 200 kit, dators, monitors, kā arī statīvs Walimex WAL-666 Semi-Pro.

RMDV projektu vadītāja Inga Čekša-Ratniece