RMDV uzsāk datu bāzes veidošanu par pirts dvieļiem

Lai izpētītu Latgales pirts dvieli kā nemateriālā kultūras mantojuma sastāvdaļu, iegūtu jaunas zināšanas un prasmes, lai tās nodotu tālāk, RMDV Tekstilizstrādājumu dizaina izglītības programmas audzēknes skolotāju Lienītes Ratnieces un Ineses Ratnieces vadībā īstenoja projektu ,,Pirts dvielis Latgalē’’. Tās bija 4 ekspedīcijas pie Latgales pirtniekiem, tapa apraksti, kurus papildināja fotogrāfijas, un RMDV kā kultūrizglītības iestāde uzsāka datu bāzes izveidi par Latgales pirts dvieļiem skolas interneta mājas lapā www.rmdv.lv.

Ar nožēlu jāsecina, ka maz informācijas saglabājies par pirts dvieli kā tādu, vēl jo mazāk par kaut kādām īpašām tā izgatavošanas un lietošanas tradīcijām Latgalē. Ja pirtnieks interesējas par tautas tradīcijām sadzīvē kopumā, tad domā par tām, arī sniedzot pirts pakalpojumus, ja šādas intereses nav, vai tā ir visai neliela, tad pirts procedūrās vairāk akcentē izmantojamās tējas, zālītes.

Tomēr redzētais un dzirdētais palīdzēja RMDV audzēknēm izgatavot pirts dvieļus, kur tradicionālais savijās ar mūsdienu dizainu, vienam otru papildinot.

LNKC Tautas lietišķās mākslas eksperte Linda Rubena norāda, ka ,,Pozitīvi ir vērtējams projekta rezultāts, jo tas ir realizējis ieceri uzsākt pētniecību par pirts dvieļu izmantošanu Latgalē. Projekts varētu arī turpināties, apzinoties Latgales muzeju krājumā esošos dvieļus un vēl pastiprināti papētot dažādus pieejamos rakstītos materiālus. To visu apkopojot, veidotos interesants materiāls, kuru varētu gan publicē interneta vietnē, gan varbūt domāt par izdevumu drukātā formātā. Projekta rezultātā veiktais pētījums vienlaikus ir arī pētījums Latgales novada nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un tālāknodošanā’’. Arī projekta dalībnieces atbalsta ekspertes viedokli un jau plāno jaunus projektus 2021.gadā.

Projekts ,,Pirts dvielis Latgalē’’  ir īstenots ar Latgales kultūras programmas atbalstu.

Ekspedīciju vadītāja

Inese Ratniece