Konkursa “RMDV REKLĀMA” nolikums

Konkursa mērķis:Popularizēt RMDV jauniešiem interesantā, mūsdienīgā veidā.
Konkursa uzdevums:Izveidot īsu, sociālo tīklu video (TIK TOK) par izglītības programmu, radot interesi par mācību procesu.
 Konkursa norises laiks:2022.gada  23. marts – 14.aprīlis
Konkursa dalībnieki:RMDV audzēkņi
Konkursa saturs un norise:Katrs dalībnieks (vai grupa) konkursā piedalās ar radošu video darbu, kas popularizē radošos procesus RMDV.
Vērtēšana:Konkursa dalībnieku darbus analizē vērtēšanas komisija. Vērtēšanas kritēriji (40 punkti): Dramaturģija, režija – video saturs (10)Video un montāžas kvalitāte (10)Skolas tēla popularizēšana (20)
Apbalvošana:Konkursa uzvarētājus apbalvo ar RMDV  Atzinības rakstiem un piemaksu pie stipendijas
Video iesūtīšana:notikumi@rmdv.lv

Izstrādāja: pedagogs karjeras konsultants Sandra Kļaviņa