Erasmus +. Katram savs pieredzes stāsts

28. februārī Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā notika tiešsaistes lekcija “Erasmus+ – atspēriena punkts mērķu sasniegšanai”, kurā RMDV bibliotekāre un audzinātāja Iveta Ratnika pastāstīja par Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas dalību mobilitātes projektā Erasmus+ no 2007. – 2020. gadam, kā arī savu un audzēkņu pieredzi braucienos uz Īriju un Portugāli. Lekcijas/prezentācijas nosaukums bija “Erasmus+. Katram savs pieredzes stāsts.” Lekcija notika projekta  “Europe Direct Austrumlatgale” ietvaros un tā ievada Eiropas Jaunatnes gadam plānotos pasākumus. Programma Erasmus+ ir Eiropas Savienības programma, kas atbalsta izglītības, profesionālās apmācības, jaunatnes un sporta jomas Eiropā. 

No 2007. – 2020  gadam notika 38 braucieni, kur devās 234 izglītojamie, viņu pavadoņi un arī pedagogi. Dalībniekus uzņēma 22 partneri 12 valstīs – Itālijā, Īrijā, Lielbritānijā, Lietuvā u.c. Eiropas valstīs. Iveta Ratnika pastāstīja par savu pieredzi mobilitātes braucienā uz Īriju, kā arī parādīja prezentāciju par jauniešu iespaidiem Portugālē, kur viņi apmeklēja teorētiskās un praktiskās nodarbības, pilnveidoja svešvalodas prasmes, iepazina citu tautu kultūru un tradīcijas, tikās ar citu valstu jauniešiem, kā arī brīvajā laikā lietderīgi atpūtās. 

2022. gads ir Eiropas Jaunatnes gads, un tajā īpaša uzmanība tiks vērsta Eiropas jauniešu lomai labākas, izglītotākas, iekļaujošākas un digitālākas nākotnes veidošanai. Turpmākajos gados jauniešiem tiks sniegtas vēl plašākas iespējas mācīties, pilnveidoties un iesaistīties dažādos pasākumos visā Eiropā. Iveta Ratnika pastāstīja par nākotnes iespējām, mācoties RMDV, piedalīties šajā projektā. Tā ir arī iespēja piesaistīt vairāk jauniešu skolai.  

Turpmāk mobilitātes braucienos plānots doties līdz pat 27 plūsmām gadā. Tajos varēs doties gan vidusskolas posma izglītojamie un pedagogi, gan profesionālās mākslas ievirzes skolas audzēkņi. Mobilitātes braucieni tiek plānoti trīs virzienos – uz skolām, kur tiek apgūta mākslas un izglītības digitalizācija; uzņēmējspēju attīstība; uz skolām, kas izceļas ar īpašām un interesantām idejām mākslas apgūšanas jomā. Organizējot braucienus, priekšroka tiks dota augsti attīstīta dizaina Skandināvijas valstīm. 

RMDV bibliotekāre un audzinātāja Iveta Ratnika