PIEDALIES! projekts ZAĻĀ JOSTA

RMDV piedalās projektā ZAĻĀ JOSTA un aicina ikvienu savākt un nodot izlietotās baterijas un papīru. TAS IR SVARĪGI, jo

par baterijām:

piesārņo jebkurus ūdeņus, jo metāli izgaro;

atkritumu izgāztuvēs nokļūst smagie metāli, kas arī nokļūst dabā;

svins un skābes apdraud dzīvo būtņu un cilvēku veselību;

var radīt apdegumus un draudus ādai un acīm;

par papīru:

papīru ražo no celulozes, bet Izejmateriāls celulozei ir koksne.;

1 tonnas papīra iegūšanai jānocērt 14 lieli koki, kas auguši 60 gadus.…

savukārt viena tonna makulatūras pasargā no nociršanas sešus kokus.;