Konkursa “Ziema manā pilsētā” noslēgums (07.04.2016.)

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Audzēkņu Padome janvāra beigās izsludināja konkursu „Ziema manā pilsētā”. Jebkurš RMDV audzēknis varēja iesūtīt fotokonkursam 1 līdz 3 bildēm. Galvenais noteikums, piedaloties konkursā, bija – radoši palūkoties uz savu pilsētu, izmantojot zināšanas digitālajā mākslā un fotomākslā, kā arī pilnveidot fotografēšanas iemaņas un zināšanas par šo nodarbi. Fotokonkursam tika iesūtīti vairāk nekā 40 darbi, kopumā piedalījās 15 audzēkņi (Zane Kivkucāne, Elvita Muravska, Marija Satibaldijeva, Anete Grīnberga, Kristīne Šubrovska, Liena Lapinska, Nadežda Jekimova, Anna Rastopčina, Sabīne Savicka, Anete Zaķe, Justīne Kitija Smeltere, Sanita Krasanova, Inta Ieva Borisa, Ilarija Petrova, Elīna Raciborska). Četri skolotāji, žūrijas komisijas locekļi (Elga Paura, Agra Ritiņa, Inga Onževa un Gunārs Klaučs) vērtēja darbus digitālajā formātā. Diskusijas rezultātā žūrija komisija 3.vietu piešķīra 2.kursa Tekstilizstrādājumu dizaina izgl. pr. audzēknei Anetei Zaķei par darbu „Rīta pārsteigums”, 2.vietu ieguva 4.kursa Vides dizaina izgl. pr. audzēkne Sanita Krasanova ar darbu „Šķūnis”, godpilno 1. vietu ieguva 4.kursa Apģērbu dizaina izgl. pr. audzēkne Nadežda Jekimova ar darbu ”Baltā dūmaka”. Skatītāju simpātiju balvu saņēma 1.kursa Tekstilizstrādājumu dizaina izgl.pr. audzēkne Elīna Raciborska ar darbu „Rēzekne vakara mirdzumā”. Audzēkņu padome izsaka pateicību visiem konkursa dalībniekiem, žūrijas komisijas locekļiem un pasākuma organizatoriem Ņikitam Burovam, Intai Ievai Borisai un Marutai Stafeckai.

Info : Gunta Tjanginska (RMDV AP konsultante)