RaPaPro seminārs Rīgā (04.04.2016.)

RMDV audzēkņi un skolotāji vakar apmeklēja RaPaPro semināru Latvijas Nacionālajā kultūras centrā Rīgā. Semināru vadīja Martins Foslaitners (Martin Foessleitner), informācijas dizaina eksperts no Austrijas.  Prezentācijas laikā semināra dalībnieki iepazinās ar dizaina domāšanas metodēm un radošo partnerību piemēriem, tika gūts ieskats 2016. gadā apstiprināto projektu idejās. RMDV sadarbībā ar JIRMV prezentēja projektu „No burta līdz skaņai”, kura mērķis –  uzlabot sabiedriskā transporta vidi un pielāgot to cilvēkiem ar redzes traucējumiem, senioriem un maziem bērniem, izveidojot muzikālas pieturas un izlasāmus uzrakstus. Semināra nobeigumā noritēja kopīga diskusija/analīze radošo partnerību kontekstā.

Info : Gunta Tjanginska (RMDV AP konsultante)