Latgales jauno tēlnieku simpozija vides objekts Pateicība ceļo pa Latgali

Latgales jauno tēlnieku simpozija vides objekts Pateicība ir sācis ceļojumu pa Latgali. Tas jau ir piestājis Rēzeknes novada Maltā, Nautrēnos, Nagļos, Gaigalavā, pabijis Viļānos un Dekšārēs. Izbraukājis arī Aglonu, Preiļus, Līvānus un Daugavpils novada Ilūksti. Tagad dodas uz Baltinavu, Balviem, Viļaku, iegriezīsies arī Kārsavā, Malnavā un Mežvidos. Drīzumā objekts Pateicība apmeklēs arī Krāslavu, Dagdu, Zilupi, Ludzu un Ciblu, tādējādi būs pabijis un priecējis ļaudis visā Latgalē. Sava ceļojuma laikā objekts ir saņēmis daudz uzslavu, licis cilvēkiem aizdomāties par jaunu un viņu vidē iederīgu objektu vajadzību. Jāteic, ka šis objekts ir apaļā formā, liels un iespaidīgs, kā pateicība par labām lietām pasaulē.

Vides objekts tapa Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā pedagoga Gunāra Klauča vadībā. Sākotnēji bija rīkots konkurss ,,Pateicība’’, kurā  bija aicināti piedalīties Latgales reģiona mākslas skolu audzēkņi un vispārizglītojošo skolu 8-9.klašu skolēni.  Darbu tēma – Pateicība. No 24 saņemtajiem darbiem par veiksmīgāko tika atzīts Rēzeknes Mākslas skolas audzēknes Emmas Sitkovas darbs. Darbu veidoja Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņi, bet apgleznoja Emma kopā ar draugiem.

Līdztekus notiek arī konkursam ,,Pateicība’’ iesūtīto darbu izstāde Latgales reģiona mākslas skolās – Ilūkstē, Viļānos, Zilupē, Ludzā, Kārsavā, Daugavpilī, Špoģos, Krāslavā, Dagdā, Balvos, Viļakā, Baltinavā, Preiļos, Līvānos un Rēzeknē. Vienlaikus tiek rīkotas diskusijas, lai uzzinātu un ieklausītos skolēnu viedoklī – kā viņi vēlas radoši pilnveidot savu pilsētu vai ciematu.

Projektu ,,Latgales jauno tēlnieku simpozijs’’ īsteno Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, atbalsta  Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts kultūrkapitāla fonda un A/s Latvijas valsts mežu finansētā Latgales kultūras programma 2015.

Inga Čekša-Ratniece

RMDV projektu vadītāja