RMDV skolotāji pieredzes apmaiņā Bulgārijā

erasmus

 

 

 

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 6 pedagogi vakar devās pieredzes apmaiņā uz Bulgāriju. Andris Anspoks, Anita Bernāne, Vita Borisa, Gunārs Klaučs, Inese Ratniece un Irēna Vilčuka apmeklēs Jauno Bulgārijas universitāti, Nacionālo mākslas skolu ,,Ilia Petrov” un augstskolu ,,Elisaveta Bagriana” Sofijā.

Pedagogi vēros un pētīs tālākizglītības piedāvājumu Bulgārijas skolās, lai izveidotu tālākizglītības koncepciju, kas būs nepieciešama no 2016.gada 1.septembra, kad tiks apvienota Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ar Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu, izveidojot Rēzeknes Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu ar profesionālās izglītības kompetences centra statusu, kura nodarbosies arī ar mūžizglītības jautājumiem. Uzmanības centrā – mākslas un dizaina izglītība. Viņi arī uzlabos svešvalodu un starpkultūru izpratnes prasmes, būs labāka izpratne par Eiropas projektu un ES vērtībām, pieaugs pašizpausme un pašvērtējums. Tā būs lielāka motivācija piedalīties turpmākā formālajā un neformālajā izglītībā vai apmācībā pēc ārvalstīs pavadītā mobilitātes perioda, lielāka uzmanība veltīta karjeras iespējām. Līdztekus iepazīta kultūras daudzveidība, citas tautas kultūra un tradīcijas, mākslas un dizaina pasaule. Skolotāji mājās pārradīsies 2.novembrī

Pieredzes apmaiņa notiek programmas ERASMUS+ projekta ,,Iemācīties un ieviest tradīcijas un inovācijas no Eiropas skolām’’, Nr.2015-1-LV01-KA102-013147, ietvaros. Projekta dalībnieki tiks novērtēti pie sadarbības partnera ,,Bulgaria Gateway Ltd’’ – saņems sertifikātus. Projekta īstenotājs – RMDV – ar partneri visiem dalībniekiem izsniegs arī Europass Mobility dokumentu.

Jāpiebilst, ka šī projekta ietvaros praksē uz Spāniju un Portugāli jau ir devušies RMDV 12 audzēkņi kopā ar 2 skolotājiem.Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola Erasmus+ programmas īstenoto projektu ,,Iemācīties un ieviest tradīcijas un inovācijas no Eiropas skolām’’ līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.