Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkurss, 2018./19. mācību gads

No 2019. gada 25. marta līdz 18. aprīlim – Rēzeknē Mākslas un dizaina vidusskolā notiek Latvijas mākslas skolu audzēkņu darbu izstāde “Zīmētāja piezīmes”.

Izstādē skatāmi Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu valsts konkursa darbi – dabas objektu pētījumi.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā eksponēti labākie Latgales reģiona Mākslas skolu audzēkņu darbi.

2019.gada 22. un 23. martā Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu valsts konkursa otrā kārta norisinājās 4 vietās, aptverot noteiktus Valsts reģionus – Rēzeknē Rīgā, Valmierā, Liepājā.

Izstādes atklāšanā katrs no savas skolas izvirzītais konkursa dalībnieks saņēma Latvijas Nacionālā Kultūras centra pateicības rakstu par dalību Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu 2018./2019.m.g. Valsts konkursa II kārtā.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola pulcēja 84 audzēkņus no 23 skolām. Te satikās un mērojās spēkiem Balvu, Baltinavas, Dagdas, Ilūkstes, Indras, Ludzas, Madonas, Līvānu, Jēkabpils, Kārsavas, Krāslavas, Lubānas, Naujenes, Pļaviņu, Preiļu, Daugavpils, Rēzeknes, Špoģu, Varakļānu, Viļānu, Viesītes un Zilupes Mākslas skolu labākie audzēkņi.

Bērni veiksmīgi izturējuši atlasi savās skolās, sacentās šeit, pētot, zīmējot un gleznojot dabas objektus.

Iespējams, ka tieši šī pieredze iedvesmos jauniešus turpināt iegūt izglītību mākslas vidusskolās Latvijā.

 

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas vadītāja Kristīne Binduka

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes Māksla skolas vadītāja Kristīn