Latvju zīmēs RMDV vēlē laimes Latvijai

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola 2018. gada 15. novembrī svinīgā Valsts simtgades pasākumā atzīmēja Latvijas dzimšanas dienu. Pasākumu kuplināja Valsts Robežsardzes koris, rosinot kopīgi padomāt par kopīgām vērtībām, dzimtenes sajūtām un valsts nozīmi personības izaugsmē.

Jaunieši un pedagogi simboliski iededzināja 100 svecītes Laimes simbolā, mirkli padomājot, ko es novēlu sev, saviem tuvajiem un Latvijas sabiedrībai. Par radošajiem sasniegumiem, priekšzīmīgu uzvedību, godprātīgu attieksmi pret mācībām un labām sekmēm jaunieši saņēma skolas vadības sagatavotus Atzinības rakstus. Pateicības tika piešķirtas jauniešiem par pozitīva skolas tēla veidošanu.