Mobilitātē uz Lietuvu

Arī šogad mobilitātes prakse notiks Viļņas profesionālās izglītības centrā un foto studijā Lietuvā. No 7.oktobra līdz 24.oktobrim praksē būs sekojoši RMDV Foto dizaina izglītības programmas 3.kursa audzēkņi: LAURA EMĪLIJA POZŅAKA, ZANE SILIŅA, ŅIKITA VIŠŅAKOVS, DARJA VESELOVA, LOLITA MIKIJANSKA un SAMANTA ŠUBROVSKA. Viņi apgūs teorētiskās un praktiskās zināšanas, prasmes modernajā fotogrāfijā. Savukārt Foto dizaina izglītības programmas vadītājs LEONĪDS VAŽNAIS Viļņas profesionālās izglītības centra audzēkņiem vadīs nodarbības „Modeļa loma fotogrāfijā”.

2019.gada RMDV mobilitātes projektā īpaša uzmanība būs veltīta, lai veicinātu jauniešu iespējas iegūt jaunas profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences, kas viņiem palīdzētu sekmīgi iekļauties Eiropas darba tirgū un pilnveidot personīgo izaugsmi, tā uzsākot savas karjeras attīstību.

Mobilitāte Lietuvā tiks īstenota programmas Erasmus+ atbalstītā projekta ,,Eiropas mākslas un dizaina skolu labā pieredze karjeras atbalsta sekmēšanā’’, Nr.2019-1-LV01-KA102-060244, ietvaros.

 

RMDV projektu vadītāja

Inga Čekša-Ratniece

erasmus