Modernizēsim zīmēšanas un gleznošanas stundas

Arī tādos mācību priekšmetos kā Zīmēšana un Gleznošana ir jāpielieto mūsdienām atbilstošais tehniskais aprīkojums, kas ļauj izpausties plašāk un radīt daudzveidīgus kvalitatīvus darbus ar digitālo ierīču palīdzību. Šīs iespējas sniedz grafiskās planšetes.  Pirms 6 gadiem projekta ietvaros skola nopirka pirmās planšetes, šogad to skaits tiks papildināts, jo  projektā ,,RMDV tehniskā aprīkojuma modernizācija zīmēšanas un gleznošanas nodarbībām’’ tiks iegādātas 5 grafiskās planšetes Wacom Cintiq 16.

Projektu līdzfinansē Valsts kultūrkapitāla fonds, piešķirtot 2500,00 EUR. Grafiskās planšetes plānots iepirkt vēl līdz mācību gada beigām.           

RMDV projektu vadītāja

Inga Čekša-Ratniece