Mūsu skolotāji pieredzes apmaiņā Spānijā

Vakar Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 4 skolotāji devās pieredzes apmaiņā uz Spānijas pilsētu Seviļu. Nedēļas garumā pilsētas divās mākslas un dizaina skolās viņi vēros un pētīs tādu izglītības programmu kā Ainavu dizains un Multimediju dizains mācīšanas metodes, materiālo bāzi, sadarbību ar darba devējiem, tendences, kā uzrunāt un piesaistīt potenciālos audzēkņus šo programmu apguvei. Pieredzes apmaiņu nodrošina Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas ilggadējais sadarbības partneris Spānijā – uzņēmums INCOMA.

Brīvajā laikā skolotāji iepazīs šīs senās Dienvidrietumeiropas valsts kultūru, vēsturi un mākslu, apmeklējot muzejus un ielās baudot ēku arhitektūru.

Spānijā pieredzes apmaiņā ir Andris Anspoks, Anita Bernāne, Zane Skutāne un Edgars Sockis. Tā ilgs līdz 23.novembrim.

Pieredzes apmaiņa notiek Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas īstenotā projekta ,,Apgūt Eiropas veiksmīgos piemērus dizaina un mākslas izglītībā’’, Nr.2017-1-LV01-KA102-035290, ietvaros, kuru līdzfinansē programma ERASMUS+.