Mūsu skolotāji pieredzes apmaiņā Vācijā un Īrijā

Vienlaikus, bet, protams, katra grupa savā lidmašīnā, vakar devās pieredzes apmaiņā ārpus Latvijas.  Skolotāja Agra Ritiņa, Iveta Ratnika un Mārtiņš Pundurs apmeklē, gūst jaunu informāciju un pieredzi mākslas un dizaina skolās Korkas pilsētā Īrijā, bet Sandra Kļaviņa, Inese Ratniece un Kristīne Binduka – Berlīnē, Vācijā. Abu grupu uzdevums ir iepazīt, kā ārvalstu skolās audzēkņiem tiek nodrošināts atbalsts karjeras izglītībā. Pēc brauciena pedagogi izvērtēs ieguvumus, tos prezentēs kolēģiem, lai labākos piemērus ieviestu savas skolas darbībā. Abu grupu pieredzes apmaiņa ilgs nedēļu.

Mobilitāte gan Vācijā, gan Īrijā notiek programmas Erasmus+ atbalstītā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas projekta ,,Eiropas mākslas un dizaina skolu labā pieredze karjeras atbalsta sekmēšanā’’, Nr.2019-1-LV01-KA102-060244, ietvaros.

 

RMDV projektu vadītāja

Inga Čekša-Ratniece