Rēzeknes pilsētas jauniešu radošā veidošanas darbnīca: “INTENSIVE HANDS” / “ŅIPRĀS ROCIŅAS”

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā 10.12. un 12.12. 2019. notiks Rēzeknes pilsētas jauniešu radošās veidošanas darbnīcas:  “INTENSIVE HANDS” / “ŅIPRĀS ROCIŅAS”. Iniciatīvas mērķis – jauniešu iepazīstināšana ar brūnā māla tradīcijām Latvijā, zināšanu  izkopšana, nodošana un jauniešu motivēšana darbam ar to. Jauniešiem būs iespēja vērot klātienē virpošanas procesu un pašiem aktīvi piedalīties darbnīcās, virpojot kādu no traukiem.

 

Šis projekts tiek īstenots Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to finansē Rēzeknes pilsētas dome, un organizē Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”.

INFO: RMDV AP konsultante Gunta Tjanginska