Mūsu skolotāji pieredzes apmaiņas laikā Itālijā iepazīst arī Sicīlijas reģiona mākslu

Brīvajā laikā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas skolotāji apmeklē mākslas, vēstures, arheoloģijas, sakrālos muzejus, kā arī klasiskās un modernās mākslas un dizaina galerijas Palermo pilsētā un tās apkaimē. ,,Tā ir laba iespēja tiešā veidā vairāk izzināt Itālijas vēsturi, kultūru un tieši Sicīlijas reģionam raksturīgo mākslas pasauli, kas ir daudzu gadsimtu saglabāta,’’ tā norāda skolotāji. Arī pastaigas pa pilsētas ielām un laukumiem ir viens no mākslas un dizaina pasaules baudījumiem, redzot arī kontrastus.

Jāteic, ka kopš 2.marta pieredzes apmaiņā Itālijā ir Skaidrīte Romančuka, Irēna Vilčuka, Inese Ratniece un Ināra Taranda. Tā notiek programmas ERASMUS+ projekta ,,Apgūt Eiropas veiksmīgos piemērus dizaina un mākslas izglītībā’’, Nr.2017-1-LV01-KA102-035290, ietvaros, kas paredz 2 izglītības programmu – Ainavu dizains un Multimediju dizains – izpēti Palermo mākslas skolās.

 

erasmus