Pieredzes apmaiņā mūsu skolotāji gūst jaunas zinības Palermo pilsētas mākslas skolās

Nedēļas garumā RMDV skolotājas Skaidrīte Romančuka, Irēna Vilčuka, Inese Ratniece un Ināra Taranda jaunu pieredzi gūst mākslas licejā ,,Almeyda” un Tehniskajā ekonomikas skolā Itālijā. Viņas iepazīt un pēta 2 izglītības programmu – Ainavu dizains un Multimediju dizains – mācīšanas metodes, materiālo bāzi, sadarbību ar darba devējiem, tendences, kā uzrunāt un piesaistīt potenciālos audzēkņus šo programmu apguvei. Atgriežoties mājās, skolotājas strādās pie jauno izglītības programmu koncepcijām – gan lai pilnveidotu nu jau skolā ieviesto Multimediju dizaina izglītības programmu, gan arī izstrādātu jaunu izglītības programmu – Ainavu dizains.

Pieredzes apmaiņu nodrošina programmas ERASMUS+ RMDV projekts ,,Apgūt Eiropas veiksmīgos piemērus dizaina un mākslas izglītībā’’, Nr.2017-1-LV01-KA102-035290. Šīs mobilitātes mērķis ir izpētīt un ieviest jaunas mācību metodes un materiālus jaunveidotajās izglītības programmās, lai uzlabotu kvalitātes sistēmu profesionālajā izglītībā, izmantojot citu valstu veikmīgākos piemērus.

Skolotājas pieredzes apmaiņā uz Itāliju devas 2.martā, mājās pārradīsies 12.martā. Sadarbības partneris Itālijā ir organizācija ,,CESIE’’.

 

 

erasmus