Mūsu skolotāji Spānijā pēta ainavu dizainu un multimedijus

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas skolotāji – Andris Anspoks, Anita Bernāne, Zane Skutāne un Edgars Sockis divās Seviļas mākslas skolās ir uzsākuši pieredzes apmaiņu, lai vairāk uzzinātu par tādu izglītības programmu kā Ainavu dizains un Multimediju dizains mācīšanas metodēm, materiālo bāzi, sadarbību ar darba devējiem, tendencēm, kā uzrunāt un piesaistīt potenciālos audzēkņus.

Brīvajā laikā skolotāji izglītojas Spānijas mākslas un dizaina pasaulē, apmeklējot muzejus un Seviļas pilsētas ievērojamākos objektus.

Šāda pieredze apmaiņa ir būtiska ne vien profesionālajā jomā, bet arī paplašina redzesloku, uzlabo svešvalodu zināšanas.

Pieredzes apmaiņa ir 10 dienu garumā, tā būs līdz 23.novembrim, notiek Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas realizētā projekta ,,Apgūt Eiropas veiksmīgos piemērus dizaina un mākslas izglītībā’’, Nr.2017-1-LV01-KA102-035290, ietvaros, kuru līdzfinansē programma ERASMUS+.