Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola kopā ar Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu rada jaunu kultūras produktu Rēzeknei

Abu izglītības iestāžu jaunieši jau ir izpētījuši Rēzeknes sabiedriskā transporta pieturvietu nosaukumus. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Reklāmas dizaina izglītības programmas audzēkņi izstrādājuši vairākus skiču variantus Rēzeknes 21.autobusa maršruta kartei, savukārt Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas 11.klases skolēniem tapuši pirmie pastāsti par šī maršruta 10 pieturām. Tā kā tika ne vien uzrunāti iedzīvotāji, bet arī pētīts vēsturiskais materiāls, pastāstos mūsdienas savijas ar senatni.

Šonedēļ abu skolu jaunieši tikās radošajā domnīcā, lai viens otru iepazīstinātu ar paveikto, prezentējot skices un stāstot uzrakstītos pastāstus. Jaunieši kopā ar pieaicinātājiem ekspertiem analizēja, izvērtēja paveikto un savu balsi atdeva par viņuprāt labākajiem darbiem. Aktivitātes tiks turpinātas, lai gala rezultātā taptu jauns kultūras produkts Rēzeknei, kurā līdzās minētā autobusa maršruta kartei būs pastāsti par 10 pieturvietām. To varēs izmantot gan pilsētnieki, gan ciemiņi un tūristi.

Aktivitātes notiek Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas īstenotā projekta „No vārda līdz tēlam” ietvaros, kuru atbalsta Kultūras ministrijas Radošo partnerību programma. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola ir projekta tiešais partneris.

 

 

Inga Čekša-Ratniece, RMDV projektu vadītāja

 

RaPaPro_RMDV