Par RMDV Mākslas skolas audzēkņu piedalīšanos starptautiskajā zīmējumu konkursā

2018.g. decembrī Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas 5. klases audzēkņi piedalījās starptautiskajā bērnu zīmējumu konkursā ”Ziemassvētku brīnumi”. Jau vairākus gadus vizuālās mākslas konkursus izsludina Šauļu Santarves ģimnāzija Lietuvā. Ģimnāzija ir ievērojama ar dziļu kristietības tradīciju mācīšanu, dažādu konkursu organizēšanu vizuālajā mākslā un literatūrā.

Šoreiz konkursa dalībniekiem tika piedāvāts pievērsties mūžīgām tēmām, vizualizēt savus priekšstatus par Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām. Radošās kompozīcijās audzēkņi attēloja gan Bībeles sižetus, gan parādīja, ko nozīmē Ziemassvētki mūsdienu pusaudžu skatījumā. Darbam audzēkņi izmantoja gan zināmās tehnikas un materiālus un zīmēja ar krāsainiem zīmuļiem, eļļas pasteli, gleznoja ar guašu, gan uzdrošinājās izmēģināt jaunus tehniskos paņēmienus un kompozicionālos risinājumus. Mūsu audzēkņu darbi tika augstu novērtēti Lietuvā: Ņikita Vavilovs ieguva 1. vietu, bet Ariana Orlovska – 2. vietu. Arī pārējiem audzēkņiem piedalīšanos konkursā ir ieguvums, jo viņi uzdrošinājās runāt par ļoti svarīgajām tēmām un parādīja savu māksliniecisko varēšanu.

Audzēkņus konkursam iedvesmoja RMDV Mākslas skolas skolotāja Ella Maslovska