Rēzeknes jauniešu virzītājspēks – Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu padome

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā aktīvi darbojas jauniešu padome, organizējot saistošus projektus un darbnīcas ne tikai mākslas skolas audzēkņiem, bet arī jauniešiem no visām Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošajām skolām. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu padome Rēzeknes pilsētas jauniešu domes nominācijā “Rēzeknes pilsētas jauniešu virzītājspēks” gūst galveno atzinību. Tika atzīmētas arī mākslas skolas organizētās radošās darbnīcas – pieci Jauniešu iniciatīvu projektus, kuri tika īstenoti gada laikā:

  • Rēzeknes pilsētas jauniešu radošās meistardarbnīcas “MAKE-UP REVOLUTION”.
  • Rēzeknes pilsētas jauniešu radošās porcelāna apgleznošanas darbnīcas “ART & WELL-BEING”;
  • Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā notika Rēzeknes pilsētas jauniešu radošā darbnīca “MASTERCLASS OF BODY ART AND HENNA TATTOO 2018”.
  • Rēzeknes pilsētas jauniešu porcelāna izstrādājumu veidošanas un apgleznošanas meistarklases “TRIJU STIHIJU – ŪDENS, GAISA UN UGUNS SAVALDĪŠANAS MĀKSLA”
  • Rēzeknes pilsētas jauniešu radošā veidošanas darbnīca “Herbal Soap Making Workshop

Projektu īstenotāji saņēma pateicības rakstus par jauniešu iniciatīvu veiksmīgu realizēšanu, paplašinot un dažādojot jauniešu brīvā laika izmantošanas iespējas un draudzīgas vides attīstību Rēzeknes pilsētā.

Nominācijai “Rēzeknes pilsētas gada iedvesma” pieteiktie aktīvākie skolas audzēkņi, kuri saņēma pateicības rakstus par aktīvu iesaistīšanos neformālajā izglītībā, ārpusskolas un pašvaldības sabiedriskajās aktivitātēs Rēzeknes pilsētā.

Gunta Tjanginska saņēma pateicības rakstu par jauniešu iedrošināšanu, veiksmīgu ieguldījumu un aktīvu līdzdarbošanos Rēzeknes pilsētas vietējos un starptautiska līmeņa neformālās izglītības pasākumos jaunatnes jomā. Rēzeknes pilsētas jauniešu forums „Iedvesmo Rēzekni” jau sesto gadu pēc kārtas notiek Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs. Tiek aicināti jaunieši, jauniešu centru darbinieki, jaunatnes organizāciju dalībnieki, jaunatnes darbinieki, jauniešu konsultanti, skolotāji, pašpārvalžu konsultanti, pašvaldības amatpersonas un darbinieki, brīvprātīgie, jaunatnes darbinieki, nometņu vadītāji, iniciatīvu projektu īstenotāji, vecāki.