Piesakies praksē uz Spāniju, Lielbritāniju vai Lietuvu!

erasmus

Projekta ,,Inovācijas mākslas un dizaina izglītībā – pamats radošās industrijas darba tirgum’’, Nr. 2018-1-LV01-KA102-046906, ietvaros RMDV audzēkņus aicinām pieteikties praksē uz Spāniju, Lielbritāniju vai Lietuvu.

 

 

Prakses ilgums – 18 dienas.

Prakse – minēto valstu skolās un uzņēmumos.

 

Praksē uz Lietuvu tiek aicināti pietiekties audzēkņi no Foto dizaina un Reklāmas dizaina izglītības programmām.

Prakses dalībnieku skaits – 6 audzēkņi.

Plānotais prakses laiks – 2018.gada oktobris.

 

Praksē uz Lielbritāniju un Spāniju tiek aicināti pietiekties audzēkņi no pārējām izglītības programmām.

Prakses dalībnieku skaits – 6 audzēkņi Lielbritānijā, 6 audzēkņi Spānijā.

Plānotais prakses laiks – 2018.gada novembris/decembris vai

2019.gada janvāris/februāris.

 

Lai dotos praksē, vispirms jāiesniedz motivācijas raksts, kurā jāiepazīstina ar sevi, jāatbild uz jautājumu – kāpēc man ir nepieciešama šī prakse, jādalās pārdomās par savas izaugsmes iespējām (apjoms – viena A4 formāta lapa).  Rakstu gaidām angļu valodā!!!

 

Dalībnieku atlases konkursā vērā tiks ņemts arī audzēkņa semestra rezultātu vidējais vērtējums, neattaisnoto kavējumu skaits un vērtējums angļu valodā.

 

 

Motivācijas raksts jāiesniedz elektroniski līdz š.g.15.jūnijam (ieskaitot), to atsūtot uz Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas e-pastu: rmv@inbox.lv ar norādi prakses konkursam.

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā zvanīt RMDV projektu vadītājai Ingai, tālr.:29472972 vai rakstīt uz e-pasts: inga.ceksa@inbox.lv

 

 

Uzdrīksties un piedalies!