Piezīmes par mākslas praksi Sofijā

Sākās otrā nedēļa Bulgārijā!

Vakar gājām uz satikšanos ar Vitušas kalnu! Izkāpu Metro galapunktā un Gāju, gāju, kādu stundu gāju, bet kalns tik atkāpjas un atkāpjas! Bet pārgājiens bija skaists, bija fantastiska silta pavasara saulīte, gan ļoti spilgta, acis visu laiku asaroja! Pirmdien audzēkņi ir jau skolās. Sešas meitenes ir tepat Sofijas mākslas skolā, kuras specialitātes ir glezniecība, grafika un tēlniecība. Skolai ir vairāk kā 60-mit gadu vēsture. Tajā mācās aptuveni 300 audzēkņi. Neskatoties uz lielo skaitu, viņi paši saka – mēs esam kā ģimene. Tur mēs saskatījām līdzību ar mūsu skolu, iepazīstinājām ar RMDV, prezentējām un stāstījām.

Pirmais uzdevums meitenēm ir zīmēšana. Jāzīmē ir sēdošs modelis, meitenes ir nedaudz satraukušās, jo zīmēt cilvēku nav vienkārši. Mēs uzskatām, ka galvenais jau ir process. Pēc uzcītīga procesa atnāks arī labs rezultāts.

 

 

 

 

No mobilitātes RMDV studentiem un Agras Ritiņas.

Projektu atbalsta Erasmus+ mobilitātes programma, projekta ,,Eiropas labie piemēri mākslas un dizaina izglītībai Latvijā’’, Nr.2016-1-LV01-KA102-022584, ietvaros.

 

erasmus

 

 

 

 

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto projektu ,,Eiropas labie piemēri mākslas un dizaina izglītībai Latvijā’’ līdzfinansē Eiropas Savienība.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.