Projekts „Pa Saulei – no Miķeļiem līdz ziemas Saulgriežiem”

Lai rosinātu jauniešus radoši un inovatīvi izmantot kultūras tradīcijas, veidojot sadarbību starp dažādām iedzīvotāju grupām un paaudzēm, uzmanības lokā bija Saules zīme ap mums, pasaulē un mūsos pašos gadskārtās no Miķeļiem līdz ziemas Saulgriežiem. Tāds ir projekta mērķis.

Projektā kopā darbojās mākslas un mūzikas topošie speciālisti – Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas jaunieši.

Moto

Drīz es gāju, drīz darīju,

Drīz es otru aicināju…

RMDV un JIRMV iet, dara un aicina.

RMDV un JIRMV jaunieši vadīja radošās pieturas Rēzeknes novada 4 lauku pamatskolās, akcentējot Saules lomu gadskārtās: Feimaņos – Miķeļi, Stoļerovā – Veļu laiks, Gaigalavā – Mārtiņi, Sakstagalā – Ziemassvētki.

Projekta partneri – Feimaņu pamatskolas, Rēznas pamatskolas, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas, Gaigalavas pamatskolas skolēni – ieguva jaunas zināšanas folklorā par Saules zīmi un emocionālās izjūtas, apguva Latgales amatnieku tradicionālo amatu pamatprasmes keramikā, koka un metāla izstrādājumos, apģērba aksesuāros. Saules gleznošanas darbnīcās iepazina latviešu tautas mitoloģiju par sauli, rakstus un krāsas. Pirmās prasmes ieguva tautas mūzikas instrumentu spēlēšanā, iemācījās latgaliski Saules dziesmas un rotaļas.

– Saules tēma ir interesanta un daudzveidīga, asociējas ar garīgām lietām. (Gaigalavas pamatskolas skolotāja Jolanta Dundeniece).

 – Savādāk, kad māca jaunieši, jo skolēni viņus uztver citādāk nekā skolotājus, kuri strādā ar viņiem ikdienā. (Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas direktore Silvija Freiberga).

 

Kāpēc saules zīme?

Saule – mūžīgās dzīvības un kustības simbols, centrālais tēls debesu spīdekļu grupā, tai ierādīta goda vieta arī dažādos rotājumos. Saules raksta atvasinājumu ir ļoti daudz, arī rotātie priekšmeti un tehnikas ir ļoti daudzveidīgi.

,,Saules zīme dažādos darinājumos ierakstīta arī kā kvadrāts, novietots uz viena stūra, vai astoņstūris, to attēlo arī kā ziedam līdzīgu rozeti. Rūpīgi jāielūkojas rakstos, lai dažādās kompozīcijās atšķirtu uz pusēm pāršķeltās saulītes, ar divām nošķeltām virsotnēm ierakstītās saulītes’’. Saules zīme visbiežāk lietota sieviešu apģērba un rotu izdaiļošanai, tā grezno darbarīkus, kuros meitas lietoja pūra darināšanai. Rakstu veidojot, saules zīmei parasti izvēlēta centrālā vieta.

Populārākā krāsa Saules zīmēm ir sarkanā un dzeltenā. Saule māca arī taisnīgumu un žēlsirdību – tā spīd vienādi visiem.

Par Sauli ir dziesmas un rotaļas latgaliski. Par Sauli stāsta arī pasakas – kustība, kas aicina darboties pozitīvi, Saules siltuma modināšana sevī un citos.

Projekts radīs interesi caur darbošanos, aicinot tā dalībniekus pašiem iepazīt Saules zīmi, tās nozīmi. Tā kā projekta aktivitātes skolās uzsāksies rudenī – laikā, kad Saules paliek mazāk – tā tiks meklēta aksesuāros un modināta gala pasākumā pirms Ziemassvētkiem.

Saules zīme tika iemūžināta kokā, keramikā, tekstilā, metālā, izdejota dejā, nospēlēta tradicionālajos mūzikas instrumentos, izdziedātā un ierakstīta latviešu tautas dziesmās.

Projekts īstenots 2014. gadā.

 

 

Info: Ināra Groce, Inga Čekša-Ratniece