Jauniešu un pedagogu iesaiste praktiskos restaurācijas darbos Rēzeknes pilsētas vēsturiskajā centrā

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ir sadarbības partneris projektā nr. EEZLV04/INP/2013/5 „Rēzeknes zaļās sinagogas restaurācija, iekļaujot koka arhitektūras mantojuma centra un ekspozīcijas par ebreju kultūras mantojuma izveidi” līdzfinansēts no Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana”, kuru realizē Rēzeknes pilsētas dome.

Projekta mērķis  – iesaistot Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas, Rēzeknes Tehnikuma un Ārendāles SamEydes profesionālās skolas  audzēkņus un pedagogus, veicināt Rēzeknes pilsētas vēsturiskā centra atdzīvināšanu, restaurējot Rēzeknes Zaļo sinagogu un izveidojot Tūrisma informācijas centru, Koka arhitektūras centru un Ebreju kultūras mantojuma virtuālo ekspozīciju.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas pedagogi un audzēkņi iesaistījās sekojošās projekta aktivitātēs:

  • Demonstrēt vēsturiskas koka būves restaurācijas labo praksi, tādejādi multiplicējot restaurācijas piemēru pilsētas vēsturiskā centra iedzīvotājiem, kuru īpašumā ir koka mājas vai mājas ar koka apdares elementiem
  • Pilsētas vēsturiskā centra atdzīvināšana, padarot to pieejamāku un atraktīvāku tūristiem
  • Ebreju kultūras liecību Rēzeknē saglabāšana un eksponēšana
  • Vecākās Baltijā koka sinagogas restaurācijā
  • Koka restaurācijas kursu un apmācību apmeklējumi
  • Profesionālo skolu sadarbības stiprināšanā vietējā un starptautiskā līmenī
  • Sadarbības attīstībā starp pašvaldībām, profesionālajām izglītības iestādēm un valsti.

Kopējie plānotie projekta izdevumi ir 711 437,00 euro, no kuriem 95% (675 865,00 euro) ir atbalsta summa (85% – EEZ finanšu instruments, 15% valsts budžeta līdzfinansējums), bet 5% – līdzfinansējuma saņēmēja finansējums.

RMDV jaunieši un Koka izstrādājumu dizaina un restaurācijas izglītības programmas pedagogi Andris Anspoks un Gunārs Klaučs veica vēsturisko sinagogas logu restaurāciju, koka detaļu restaurāciju, koka mēbeļu izgatavošanu sinagogas vēsturiskajam aprīkojumam, sienu un griestu vēsturisko zīmējumu atjaunošanu.

Projekts tika uzsākts 2013.gada decembrī un ilga līdz 2015. gada decembrim.