RMDV pedagogi un audzēkņi piedalās restaurētās sinagogas atklāšanā

2. janvārī plkst. 14.00 notiks svinīgs projekta „Rēzeknes zaļās sinagogas restaurācija, iekļaujot koka arhitektūras mantojuma centra un ekspozīcijas par ebreju kultūras mantojuma izveidi” noslēguma pasākums, kura ietvaros tiks atklāta atjaunotā Rēzeknes Zaļā sinagoga, kas ir viens no vēsturiski nozīmīgākajiem pilsētas kultūras pieminekļiem.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Koka izstrādājumu dizaina un restaurācijas izglītības programmas jaunieši un pedagogi piedalījās sinagogas vēsturiskās ēkas restaurācijā.  Koka logu atjaunošana, zīmējumu atjaunošana uz sinagogas griestiem un sienām. Iegūtā pieredze ir ne tikai jaunās iemaņas darbā ar vēsturiskiem elementiem, bet arī attieksmes veidošana pret koka mantojuma saglabāšanu.

Zaļā sinagoga ir vienīgā koka sinagoga Latvijā, kas gandrīz bez būtiskiem pārveidojumiem saglabājusies līdz mūsdienām, tāpēc, veicot restaurācijas darbus, liela uzmanība tika pievērsta tam, lai saglabātu ēkas vēsturisko nozīmi un identitāti.

Projektu, kas uzsākts 2013.gada 14.decembrī, realizē Rēzeknes pilsētas dome, bet tās partneri ir profesionālā skola Sam Eyde (Norvēģija), Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola un Rēzeknes tehnikums (kādreizējā Austrumlatgales Profesionālā vidusskola Projekta autors – SIA ”Arhitektoniskās izpētes grupa”, arhitekts – Artūrs Lapiņš. Restaurācijas darbus veic SIA “INTECO WOOD”. Būvuzraudzības veicēji – SIA “RS Property”. Ekspozīcijas dizainu veido dizaina birojs H2E. Satura koncepciju un koordināciju veikusi domnīca Creative Museum.

Projekts EEZLV04/INP/2013/5 „Rēzeknes zaļās sinagogas restaurācija, iekļaujot koka arhitektūras mantojuma centra un ekspozīcijas par ebreju kultūras mantojuma izveidi” līdzfinansēts no Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana”. Kopējie plānotie projekta izdevumi ir 711 437,00 eiro, no kuriem 95% (675 865,00 eiro) ir atbalsta summa (85% – EEZ finanšu instruments, 15% valsts budžeta līdzfinansējums), bet 5% – līdzfinansējuma saņēmēja finansējums.

grantisKM