RMDV komanda Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo un profesionālo mācību iestāžu konkursā vidusskolēniem “Rēzeknes pilsētas Erudīts – 2016” (21.01.2016.)

2016.gada 20. janvārī norisinājās Rēzeknes pilsētas “ERUDĪTA 2016” 3.kārta. Šogad konkursa tēma – “Eiropas Savienība/ 28 dalībvalstis.”  Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu pārstāvēja 5 audzēkņu komanda „Brīvie un radošie” (komandas kapteinis – Liena Lapinska (2.k. Inertjera dizaina izglītības programma, dalībnieki – Beāte Ubagovska, Maruta Stafecka (4.k. Apģērbu dizaina izglītības programma), Agnese Isakoviča (3.k. Mākslu izglītības programma) un Kitija Cakule (2.k. Interjera dizaina izgl. pr.). Aizvadītā erudīcijas konkursa apakštēma un saistītie tematiskie bloki bija – Itālijas, Dānijas, Spānijas, Zviedrijas, Kipras un Bulgārijas dibināšanas vēsture, notikumi, hronika, organizācijas, fakti, sasniegumi, ģeogrāfija, nauda, cilvēki un likumi.

 

Info: Gunta Tjanginska (RMDV AP konsultante)