Realizēts mācību uzdevums uzņēmumam “Advanced bricks”

Reklāmas dizaina izglītības programmas 3.kursa audzēkņiem viens no mācību uzdevumiem  šogad bija vizuālās identitātes izstrāde LEGO tipa kieģeļu ražotājam “Advanced  bricks”. Jaunieši tikās ar uzņēmuma vadību, uzklausīja vajadzības un  risināja logotipu un reklāmas materiālus. Uzdevums bija uzlabot logotipa uztveramību, radīt jaunas versijas tās pielietojumam.Vizuālās komunikācijas vajadzībām pasūtītājs izvēlējās grafiski lakonisko Ričarda Kokina izstrādāto variantu.Tajā ir saglabāta iepriekšējā logotipa zīme un krāsas, nomainīts burtveidols uz vieglāk salasāmu un vienlaikus saskaņotu ar grafisko zīmi. Jaunais logotips ir izteiksmīgs, labi lasāms un viegli pielāgojams dažādiem medijiem.

RMDV skolotāja Māra Zīliņa