Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola aicina apmeklēt pedagogu profesionālās pilnveides programmu

Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu Valsts konkursa projekta “Dabas objekta izpēte – vizuāls pētījums” darba virzienu apskate.

 

Mērķauditorija:

Profesionālās ievirzes mākslas izglītības iestāžu pedagogi.

Kursa mērķis:

Sagatavot profesionālās ievirzes  vizuālās mākslas pedagogus 2018./2019.m.g.Valsts konkursa pirmās kārtas skolās norisei.

 

Kursa uzdevumi:

  • iedziļināties Valsts konkursa nolikuma saturā,
  • apjaust pirmajā kārtā paveicamos uzdevumus skolās,
  • sagatavoties Valsts konkursa reģiona kārtai.
  • dalīties ar pētniecību saistītu mācību uzdevumu veikšanas pieredzē
  • Sniegt priekšstatu par mācību procesa etapiem, darbu vērtēšanas kritērijiem un prasībām.

 

Īss kursa apraksts.

Kurss ir paredzēts Profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” pedagogu sagatavošanai Valsts konkursa tēmas un prasību izpratnei. Ieskats Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas uzdevumos, kas saistīti ar pētīšanu. Ieskats Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas mācību priekšmeta zīmēšana pieredzē, (2017./18.m.g. valsts konkursa darbu analīze). Tiek aplūkoti audzēkņu darbi, to izpildes tehnikas, darbu sagatavošanas prasības.

 Pieteikties: līdz 16.10.2018. uz e-pastu kristine.binduka@inbox.lv   tālr. 28391085.

Norises laiks: 2018. gada 17. oktobris, 9:30

Kursu norises vieta: Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Baznīcas iela 34A, Rēzekne.

 

“Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu Valsts konkursa projekta “Dabas objekta izpēte – vizuāls pētījums” iespējamo darba virzienu apskate.”

 

17.10.2018.

Dienas kārtība

 

9.30   –  Reģistrācija, rīta kafija

10.00  –  Profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” mācību priekšmeta – Zīmēšana uzdevumu apskats – izpēte, novērošana radošums. Tēmas lektors: Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas skolotāja Māra Zīliņa.

11.00  –  Vidējās profesionālās izglītības, mācību priekšmeta – Zīmēšana 2017./2018.m.g. Valsts konkursa veiksmīgo rezultātu apskats. Skice – īstermiņa zīmējums. Tēmas lektors: Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas skolotāja Jolanta Jonikāne.

12.00   –   Ieskats Vidējās profesionālās izglītības, Mākslu izglītības programmas mācību priekšmetu – Kompozīcija un Gleznošana uzdevumos – izpēte, novērošana radošums. Tēmas lektors: Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas skolotāja Inga Onževa.

13.00    –  Profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” valsts konkursa 2018./2019.m.g. nolikuma projekta izskatīšana, iespējamo darba uzdevumu pedagogiem plānošana. Pedagogu gatavošanās valsts konkursa I kārtas norisei Jautājumu izskatīšana. Tēmas lektors: Latvijas Nacionālā kultūras centra Vizuālās mākslas izglītības eksperte Ilze Kupča

14.00  –   Apliecību izsniegšana.   Izstādes Gorā 100 deči Latvijai (arī pētniecisks projekts) apmeklējums.